Etusivu > Yrittäjän ABC > Kansainvalistyminen > Eu Tietopaketti

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Pk-yritystietoutta

SMEunited yrittäjyyden EU-äänitorvena

Suomen Yrittäjät on SMEunited-nimisen EU:n toimintaan vaikuttavan edunvalvontajärjestön jäsen. SMEunitedilla on kaikkiaan 67 jäsentä eri maista. Yhdessä SMEunitedin jäsenjärjestöt edustavat yli 12 miljoonaa yritystä, jotka työllistävät noin 55 miljoonaa työntekijää eri puolilla Eurooppaa.

SMEunited toimii Brysselissä ja seuraa EU:n kaikkien instituutioiden toimintaa. Se vaikuttaa EU-lainsäädännön valmisteluun tuoden esille pk-yritysten erityistarpeita ja -toiveita. Suomen Yrittäjät on edustettuna niin SMEunitedin hallituksessa kuin sen asiantuntijaryhmissäkin. Nämä ovat tärkeitä väyliä, kun valvotaan SY:n jäsenyrittäjien etuja eurooppalaisessa päätöksenteossa. 

SMEunitedin toimintaa voi seurata järjestön englanninkielisten verkkosivujen välityksellä: 
smeunited.eu

Yleisen EU-tiedon lähteitä

EU-tietoa saa lukuisista lähteistä kunkin EU-instituution verkkosivujen lisäksi. Useilta verkkosivuilta voi myös helposti tilata viikoittaisia tiedotteita sähköpostiinsa.

Euroopan komission Suomen-edustusto

Komission Suomen-edustusto tiedottaa medialle ja suurelle yleisölle ajankohtaisista asioista komissiossa ja pitää komission ajan tasalla Suomen tapahtumista.  
www.ec.europa.eu/finland.

Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto

Euroopan parlamentin tiedotustoimisto jakaa tietoa parlamentin toiminnasta, jäsenistä ja päätöksistä. Toimiston Internet-sivuilta löytyy muun ohessa kaikkien suomalaisten parlamentin jäsenten yhteystiedot.
www.europarl.fi

Eurooppa-portaali

Euroopan unionin portaalipalvelut on saatavilla kaikilla unionikielillä. Sivuilla on runsaasti tietoa, ja sieltä pääsee vaivatta siirtymään EU:n toimielinten Internet-sivuille.
www.europa.eu

Eurooppatiedotus

Eurooppatiedotus on ulkoministeriön ylläpitämä jakelukanava yleistä EU-aiheista aineistoa varten. 
www.eurooppatiedotus.fi

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network – Yritys-Eurooppa – on Euroopan suurin asiantuntemusta ja palveluja yrityksille tarjoava verkosto. EEN tarjoaa myös kanavan kansainvälisten kontaktien löytämiseen Teknologia- ja Liiketoimintapörssin avulla.
www.enterpriseeurope.fi
Kumppaninhaku yrityksille: www.enterpriseeurope.fi/ → International partnerships

Suomen pysyvä Edustusto EU:ssa

Suomen pysyvä Edustusto EU:ssa valmistelee Euroopan Unionin neuvoston päätöksiä Suomen hallituksen ohjeiden pohjalta. Pysyvän edustuston sivuilla on mm. ajankohtaisia uutisia, artikkeleita ja kolumneja. Siellä myös kerrotaan, kuinka valmistelutyö käytännössä tapahtuu. Sivuilta löytyy edustuston yhteystiedot ja asiantuntijoiden vastuualueet.
www.finland.eu

Valtioneuvosto

Suomen hallituksen Internet-sivuilla on oma EU-osio. Sen kautta voi seurata EU:n toimintaa Suomen politiikan ja valmistelun näkökulmasta. Sivuilta pääsee siirtymään helposti kunkin ministeriön nettisivujen EU-osioihin.
www.vn.fi/eu 

Your Europe -sivusto

Käytännön neuvoja ja tietoa kansalaisten ja yritysten oikeuksista ja mahdollisuuksista muissa EU-maissa.

https://europa.eu/youreurope/index_fi.htm


 

päivitetty 22.4.2021