Etusivu > Yrittäjän ABC > Kansainvalistyminen

Etsi

Pohjoismaisia rahoittajia

Pohjoismainen ympäristörahoitusyhtiö NEFCO

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO on Helsingissä toimiva vuonna 1990 kansainvälinen rahoituslaitos. NEFCO:n ensisijaisena tavoitteena on rahoittaa kustannustehokkaita ympäristöhankkeita Pohjoismaiden lähialueilla Venäjällä, Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Georgiassa, Armeniassa, Moldovassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa.

Vuoden 2016 lopussa hyväksytyn uuden strategian mukaisesti NEFCO voi jatkossa rahoittaa pienten- ja keskisuurten yritysten ilmastomuutokseen vaikuttavia hankkeita myös aiemman maantieteellisen mandaattinsa ulkopuolella. Tähän liittyvät ehdot täsmentyvät vuoden 2017aikana.

Etusijalla ovat hankkeet, jotka vähentävät kasvihuonekaasujen päästöjä, parantavat Itämeren ekologista tilaa tai tehostavat energia- ja materiaalitehokkuutta ja vähentävät ympäristömyrkkyjen syntymistä.

NEFCO hallinnoi lukuisia rahastoja ja tarjoaa investointirahastostaan asiakkailleen laina- ja pääomarahoitusta sekä vientiluottoja. Muut rahastot liittyvät muun muassa Itämeren-, Barentsin ja Arktisen alueen suojeluun ja ilmastomuutoksen torjuntaan.

NEFCO:n sijoitusportfoliossa on yli 600 pientä ja keskisuurta hanketta muun muassa seuraavilla toimialoilla: vesi- ja jätehuolto, muoviteollisuus, elintarviketeollisuus, maatalous, uusiutuvan energian tuotanto, energiatehokkuus ja ympäristöteknologia.

Lisätietoja: www.nefco.org    
 

Pohjoismainen projektivientirahasto Nopef

Pohjoismaiden projektivientirahasto Nopef on NEFCO:n yhteydessä toimiva Pohjoismaiden alun perin vuonna 1982 perustama rahasto, jonka tehtävänä on vahvistaa pohjoismaisten yritysten kilpailukykyä myöntämällä tukea kansainvälistymishankkeiden ja vienninedistämisinvestointien esitutkimuksiin. Nopef myöntää rahoitusta EU:n ja EFTA:n ulkopuolisissa maissa toteutettaviin hankkeisiin. Kaikilla rahoitettavilla hankkeilla tulee toteutuessaan olla edellytykset tuottaa suoria tai välillisiä ympäristöhyötyjä ja lisätä ympäristötietoisuutta hankemaissa. Tuettavien hankkeiden tulee myös toteutuessaan edistää pohjoismaista hyötyä esim. lisäämällä Pohjoismaiden osaamista ja kilpailukykyä, edistämällä toimintaa työpaikkojen, liikevaihdon ja sijoitusten muodossa Pohjoismaissa ja hankemaassa.

Nopef on perustamisensa jälkeen myöntänyt noin 100 miljoonaa euroa rahoitustukea yhteensä yli 2 900 hankkeelle. Nopefin toiminta rahoitetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetista.

Nopefin kansainvälistymislaina (enintään 50 000 euroa):

Rahoitusta ympäristöön, ilmastoon ja kestävään kasvuun liittyvien hankkeiden esitutkimuksiin.

Hanke suuntautuu EU:n ja EFTA:n ulkopuolella sijaitsevaan maahan.

Rahoitusta voivat hakea yritykset, joissa on alle 500 työntekijää ja alle MEUR 100 liikevaihto.

Hankkeen on luotava pitkäaikaista liiketoimintaa kohdemaassa, esim. yritysosto, yhteisyrityksen tai tytäryhtiön perustaminen tai muu investointi.

Kansainvälistymislana voi kattaa enintään 40 % esitutkimusbudjetin kustannuksista.

Nopefin kansainvälistymislaina luetaan de minimis -tueksi ja se voidaan muuttaa tueksi osittain tai kokonaisuudessaan.

Lisätietoja: www.nopef.com

 

Pohjoismainen investointipankki

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) rahoittaa kilpailukykyä vahvistavia ja ympäristöä parantavia hankkeita. Pankki tarjoaa sekä yksityisen, että julkisen sektorin asiakkaille pitkäaikaisia lainoja ja takauksia kilpailukykyisin markkinaehdoin. NIB keskittyy lainanannossaan seuraaviin liiketoiminta-alueisiin:

  • Energia ja ympäristö
  • Infrastruktuuri, liikenne ja televiestintä
  • Raskas teollisuus ja konetekniikka
  • Kulutustavarat ja palvelut
  • Kansainväliset rahoituslaitokset ja pk-yritykset

NIB arvioi kaikki rahoittamansa projektit kestävän kehityksen näkökulmasta. NIB analysoi erityisesti projektien suoria ja epäsuoria vaikutuksia kilpailukykyyn ja ympäristöön.

NIB on Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan, Ruotsin, Suomen, Tanskan ja Viron yhdessä omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankilla on luotonantoa sekä jäsenmaissa, että niiden ulkopuolella.

NIBin tyyppiasiakkaat ovat käytännössä suuria pohjoismaisia yrityksiä. Lainoitus tapahtuu välittäjäpankkien kautta, niin julkiselle kuin yksityisellekin sektorille. Yhteistyö pk-sektorin kanssa välittäjäpankkien kautta on kehityskohde.