Etusivu > Yrittäjän ABC > Kansainvalistyminen

Etsi

Ulkoasiainministeriö

Ulkoasiainministeriön ulkomaanedustustojen Team Finland -palvelut (jatkossa TF-palvelut) ovat lähtökohtaisesti kaikkien apua tarvitsevien suomalaisyritysten käytettävissä globaalisti kaikissa maissa, joissa Suomella on ulkomaanedustusto.

Edustustojen tarjoamien kaikkien TF -palvelujen läpileikkaavia ominaisuuksia ovat verkostot ja yhteydet paikallisiin toimijoihin sekä paikallistuntemus asemamaasta ja myös edustuston arvovalta viranomaisena, joita voidaan hyödyntää avustettaessa yritystä sen omien tarpeiden mukaisesti. Palveluja tarjotaan itsenäisesti tai yhteistyössä muiden TF- kumppanien, mutta erityisesti Finpron kanssa.

Edustustojen tarjoamat TF -palvelut on jaoteltu kolmeen pääryhmään (lista yksittäisistä palveluista on esimerkinomainen):

Yhteyksien luominen:

  • Erilaiset verkostoitumistapaamiset ja -tilaisuudet kuten vastaanotot, seminaarit,
  • työpajat, näyttelyt, työlounaat ja -illalliset jne.
  • Yhteydet potentiaalisiin Suomeen investoijiin
  • Team Finland-matkojen käytännön toteutus yhteistyössä Finpron kanssa
  • Suosittelukirjeet tarvittaessa yrityksen avuksi

Tietopalvelut:

  • Liiketoimintaympäristöä koskeva tieto eri asemamaista yritysten tarpeisiin ja tähän liittyvä yritysten sparraaminen
  • Poliittistaloudellista toimintaympäristöä koskeva yleisempi ns. maakohtainen tieto (esim. maaraportit).
  • Liiketoimintamahdollisuuksia koskeva tieto (tieto myyntiliideistä ja markkinamahdollisuuksista, kuten esim. kv. hankinnoista)

Ongelmien ratkaiseminen:

  • Yrityksen kv. markkinoilla kohtaamiin moniin kaupan esteisiin (tullit, lakimuutokset, yms.) tai muuhun markkinoillepääsyyn ja markkinoilla toimimiseen liittyvä apu, kuten vaikuttaminen paikallisiin viranomaisiin tai muihin toimijoihin ja tähän liittyvä yritysten

UM:n tietopalvelut mm. maakatsaukset ovat yritysten käytettävissä http://formin.finland.fi. Kauppapolitiikka-lehti ja sen verkkoversio sisältävät ajankohtaista maa- ja toimialakohtaista tietoa.

Tutustu myös kauppapolitiikkalehteen ositteessa www.kauppapolitiikka.fi.
 

Työtä kaupan esteiden poistamiseksi

Ulkoiseen toimintaympäristöön vaikuttamista on esimerkiksi työ tullien ja tullien ulkopuolisten kaupan esteiden poistamiseksi. Yhdessä suomalaisten yritysten kanssa kartoitetaan kaupan esteitä ja toimitaan niiden poistamiseksi. Myös ministeri voi ottaa vientiyritysten kohtaamia ongelmia esille, vaikka tavattaessa ulkomaiden korkeantason edustajia. Tarvittaessa ongelmien ratkaisemiseksi käytetään EU:n komission tukea. Markkinoillepääsykysymykset ovat keskeisessä osassa myös EU:n erilaisissa kauppaneuvotteluissa.

Promootiotoiminnan avulla yrityksille avataan ovia auttamalla yhteyksien luomisessa asemamaan viranomaisiin ja yrityskenttään. Näiden arvovaltapalvelujen merkitys on monissa maissa merkittävä. Edustusto voi esimerkiksi järjestää sopimuksesta yrityksen promootiotilaisuuden tiloissaan.

Suurlähetystöjen ohjauksessa toimivat kunniakonsulit voivat myös auttaa yrityksiä tarvittavien liikeyhteyksien löytämiseksi. Suurlähetystöt voivat auttaa yrityksiä verkottumisessa.

Edustustot vastaavat kaupallis-taloudellisiin kyselyihin yhteistyössä Finpron paikallisen edustajan kanssa. Finpron paikallisella edustajalla on ensisijainen vastuu yrityskyselyihin vastaamisessa. Mikäli Finpro ei ole asemamaassa edustettuna, edustusto vastaa itse tai ohjaa tiedustelijan eteenpäin. Useassa tapauksessa Finpron verkkopalvelut ovat käyttökelpoisia.
 

Kehitysmaayhteistyö

Ulkoministeriön kautta leviää myös tietoa yritysten käytössä olevista kehityspoliittisista instrumenteista. Ministeriön uutta liikekumppanuusohjelmaa hallinnoi Finnfund ja
korkotukiluotoista saa tietoa Finnveran verkkosivuilta. Yhteistyössä Finpron hanke-neuvontapalvelun (Project Advisory Services) kanssa välitetään tietoa kansainvälisten järjestöjen ja rahoituslaitosten hankkeista. Varsinaisten kehitysmaiden lisäksi hankkeita on tarjolla myös Euroopassa, niin uusissa jäsenmaissa kuin vasta unioniin pyrkivissä maissa. Lähialueille suunnattaviin yritysten hankkeisiin on käytettävissä ulkoministeriön lähialuetuki.
 

Bean–ohjelma — kehitysmaihin kohdistuvat innovaatiohankkeet