Etusivu > Yrittajan Abc > Kansainvalistyminen > Pohjoismaisia rahoittajia

Etsi

Finfundin ja Finnpartnershipin rahoitusinstrumentit

Finnfund – rahoitusta yritysten kehitysmaahankkeisiin

Finnfund on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, joka rahoittaa yritysten hankkeita kehitysmaissa. Se tarjoaa yrityksille oman pääoman ehtoista riskirahoitusta, pitkäaikaisia lainoja ja kehitysmaainvestointeihin liittyvää osaamista. Kannattavuuden lisäksi hankkeilta edellytetään vastuullisuutta ja myönteisiä kehitysvaikutuksia.

Rahoitettavat hankkeet voivat olla perustettavia tai toiminnassa olevia yhtiöitä eri toimialoilla. Rahoituksen painopisteinä ovat erityisesti uusiutuva energia ja kestävä metsätalous.

Finnfund rahoittaa usein suomalaisyritysten ja niiden yhteistyökumppaneiden hankkeita. Finnfund voi rahoittaa myös suomalaista teknologiaa tai osaamista käyttäviä tai hankkeita, joilla on merkittäviä kehitysvaikutuksia.

Rahoitusinstrumentit

• osakepääomasijoitus (vähemmistöosuus)
• välirahoitus
• investointilaina (pitkäaikainen laina, markkinaehtoinen korko).

Lisätietoja: www.finnfund.fi
 

Finnpartnership: Rahallista tukea hankkeiden alkuvaiheisiin sekä liikekumppaneita ympäri maailmaa

Finnpartnership on Finnfundin hallinnoima ja ulkoasiainministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma. Sen tavoitteena on auttaa suomalaisyrityksiä toteuttamaan liiketoimintaa kehitysmaissa ympäri maailmaa. Finnpartnershipin toiminnan keskeiset pilarit ovat yrityksille myönnettävä liikekumppanuustuki, suomalaisia ja kehitysmaissa toimivia yrityksiä yhdistävä matchmaking-palvelu sekä neuvontapalvelut, koulutukset, tapahtumat ja tilaisuudet.

Liikekumppanuustukea voidaan myöntää liiketoiminnan valmisteluvaiheessa tapahtuviin suunnitelmiin ja selvityksiin sekä esimerkiksi tuotteiden pilotointiin kehitysmaassa. Myös kansainvälisten järjestöjen (EU, YK-järjestöt, kansainväliset rahoituslaitokset) edellyttämä omarahoitusosuus pioltti- ja demonstraatiohankkeisiin on tukikelpoinen. Kansalaisjärjestöt ja oppilaitokset voivat myös toteuttaa yrityksen Finnpartnership-liikekumppanuushanketta tukevia olennaisia tukitoimintoja ja saada tukea syntyviin kustannuksiin. Yksittäiselle hankkeelle myönnettävän tuen enimmäismäärä on 400 000 euroa. Tuettavien hankkeiden tulee tähdätä pitkäaikaiseen liikekumppanuuteen kehitysmaassa. Tukiprosentti voi olla 30–85 prosenttia riippuen hanketta toteuttavan yrityksen koosta sekä hankkeen kohdemaasta.

Lisäksi Finnpartnership auttaa suomalaisyrityksiä löytämään liikekumppaneita ympäri maailmaa. Finnpartnershipin ylläpitämään matchmaking-palveluun on tällä hetkellä rekisteröityneenä maailmalta yli 300 yritystä, jotka etsivät suomalaiskumppania. Matchmaking-palveluun rekisteröityneiden yritysten liikekumppanuusaloitteita pääsee selaamaan ilmaiseksi Finnpartnershipin kotisivuilla Partner search-tietokannassa, jossa suomalaisyritys voi hakea uusia partnereita ja liikekumppanuusaloitteita sekä toimialoittain että maittain.

Finnpartnership auttaa suomalaisyrityksiä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös Suomessa ja kehitysmaissa järjestämissään tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Tapahtumiin osallistuminen on maksutonta, ja tapahtumakalenteri löytyy Finnpartnershipin verkkosivuilta.

Finnpartnership tarjoaa myös kehitysmaaliiketoimintaan kohdistuvaa neuvontaa, työpajoja ja koulutuksia.

Lisätietoja: www.finnpartnership.fi