Etusivu > Yrittajan Abc > Kansainvalistyminen > Pohjoismaisia rahoittajia

Etsi

Finpro - auttaa kasvuun ja kansainvälistymiseen

Finpro on kansallinen suomalaisyritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistävä ja ulkomaisia investointeja Suomeen hankkiva valtion omistama osakeyhtiö. Finpro auttaa yritysten kansainvälistä kasvua ja menestystä auttamalla niitä olemaan oikeilla markkinoilla oikeaan aikaan kilpailukykyisillä tuotteilla, palveluilla ja konsepteilla.
 

Finpro tarjoaa yleishyödyllisiä kansainvälistymispalveluita 

Finpro on kansallinen toimija, joka auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään, hankkii Suomeen lisää ulkomaalaisia investointeja ja kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen. Finpron muodostavat Export Finland, Visit Finland ja Invest in Finland. Finpron 240 asiantuntijaa toimivat 37 toimipisteessä 31 maassa ja kuudessa toimistossa Suomessa.

Finpro verkottuu asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden hyödyksi paikallisesti ja kansainvälisesti. Yrityksille annettavan maksuttoman kansainvälistymisneuvonnan lisäksi Finpro hallinnoi merkittäviä suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymiseen tähtääviä kasvuohjelmia, kuten Food from Finland, Finland Maritime & Offshore ja Wood from Finland. ulkomaisten matkailijoiden houkutteluun erikoistuneita Stopover Finland ja Finnrelax-ohjelmia sekä ulkomaisten investointien hankkimiseen tähtääviä toimiala-kohtaisia ohjelmia.   

Finpro on osa työ- ja elinkeinoministeriön konsernia ja toimii tiiviissä yhteistyössä muiden Team Finland -toimijoiden kanssa.

Finpron kansainvälinen verkosto on ainutlaatuinen yhdistelmä suomalaisen yrityskentän eri toimialojen ja paikallisten markkinoiden asiantuntemusta.

Asiantuntijat maailmalla auttavat suomalaisia yrityksiä saamaan tietoa kohdemarkkinoista, jalkautumaan valituille markkinoille ja verkostoitumaan paikallisten toimijoiden kanssa. Palveluiden paikallinen asiantuntijuus varmistavat, että yritykset tekevät oikeita asioita oikeaan aikaan riskejä halliten.

Yritys ei saa Finprolta rahoitusta. Valtiotuella ylläpidetään muun muassa kansainvälistä verkostoa ja tarjotaan erilaisia palveluita, kuten markkinoiden mahdollisuuksien kartoittamista ja niihin liittyvien tapahtumia ja ostajatapaamisia, osallistumista kansainvälisiin tapahtumiin, markkinaselvityksiä ja vienninedistämismatkoja.
 

Export Finland

Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistyjä, joka tarjoaa yrityksille
asiantuntemusta kansainväliseen liiketoimintaan ja sen eri vaiheisiin.

Lisätietoja: www.exportfinland.fi ja www.marketopportunities.fi
 

Invest in Finland

Invest in Finland hankkii ulkomaisia yrityksiä Suomeen.
Lisätietoja: www.investinfinland.fi
 

Visit Finland

Visit Finland vastaa ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisestä.
Lisätietoja: www.visitfinland.com
 

Team Finland kasvuohjelmat

Kasvuohjelma investoi erityisesti uusiin kasvualoihin, cleantechiin, bio- ja luonnonvaratalouteen, arktiseen liiketoimintaan sekä digitalisaation luomiin mahdollisuuksiin.

Tällä rahoituksella voidaan merkittävällä tavalla tukea entistä vahvemmin suomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Hankkeiden toteuttajina toimivat ensisijaisesti Finpron kaltaiset yritysten kansainvälistymiseen, matkailuun ja Suomeen suuntautuvien investointien edistämiseen erikoistuneet valtiorahoitteiset yhteisöt.

Yrityksille tarjotaan tehostettuja kansainvälistymispalveluja ja temaattisia alustoja, joiden avulla niillä on paremmat edellytykset suunnata toimintansa kansainvälisille markkinoille. Invest in -toiminnassa keskitytään erityisesti ulkomaisten teollisten tuotekehitys -investointien hankkimiseksi Suomeen. Matkailussa painottuu erityisesti kansallisesti merkittävät toimenpiteet maamme vetovoiman vahvistamiseksi.

Lisätietoja: http://www.finpro.fi/kasvuohjelmat
 

Enterprise Europe Network – toimii Finpro alustalla

Enterprise Europe Network on maksuttomia kansainvälistymispalveluita pk-yrityksille tarjoava verkosto, jolla on asiantuntijoita yli 50 maassa ympäri maailman. Verkosto tarjoaa yrityksellesi:

  • Yleistä kansainvälistymis- ja lakineuvontaa
  • Seminaareja ajankohtaisista kansainvälistymiseen liittyvistä aiheista
  • Tukea sopivan EU-rahoitusohjelman etsimiseen
  • Palveluita kansainvälisen yhteistyökumppanin hakuun
  • Palautekanavan EU-komissiolle kohtaamistasi sisämarkkinaongelmista
  • Analyysin yrityksesi kehittämiskohteista – suunnattu erityisesti
  • innovaatiotoimintaan panostaville yrityksille.

Verkosto on Euroopan komission perustama ja suomessa palveluita tarjoavat Finpro, Helsingin seudun kauppakamari ja Turku Science Park. Asiantuntijat sijaitsevat
Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa, Mikkelissä ja Seinäjoella, mutta palvelut kattavat koko Suomen.

Lisätietoja: Ranne Markus/Finpro, markus.ranne@finpro.fi, puh. 040 343 3453, www.enterpriseeurope.fi

Asiantuntijoiden yhteystiedot: www.enterpriseuurope.fi/ota-yhteytta