Etsi

Kasvun tukemiseen liittyviä palveluita

FiBAN-enkelisijoittajaverkosto

FiBAN on suomalainen, voittoa tavoittelematon kansallinen yksityissijoittajayhdistys, jonka tavoitteena on edistää yksityishenkilöiden sijoitusten tekemistä listaamattomiin potentiaalisiin kasvuyrityksiin. Toiminta perustuu haluun myötävaikuttaa suomalaisen liike-elämän kehittymiseen ja uusien työpaikkojen syntyyn potentiaalisten kasvuyritysten kautta.

FiBANin tavoitteena on luoda vahva pohja enkelisijoittajaverkostolle, sekä tarjota
kohtaamispaikka enkelisijoittajille ja kasvuyrityksille.

Palvelut kasvuyrityksille

  • Maksuton linkitys verkoston sijoittajiin
  • Koulutuksen ja sijoitustoiminnan parhaat käytännöt
  • Sijoittajapalaute ja mahdollisuus osallistua pitch-tapahtumiin
  • Lisää sijoituskohde: www.fiban.org/submit

Yhteystiedot: http://www.fiban.org/
 

Vigo kiihdyttämöt

Vigo on kiihdyttämöohjelma innovatiivisille nuorille yrityksille, joilla on kansainvälistä potentiaalia ja halu kasvaa. Vigo-ohjelma yhdistää innovatiiviset liikeideat, kansainvälisesti kokeneet yrittäjyyden ammattilaiset, sekä julkisen että yksityisen rahoituksen. 

Aalto-yliopiston tekemästä tutkimuksesta ilmenee, että Vigo-kiihdyttämöissä mukana olevat yritykset ovat onnistuneet keräämään enemmän sijoituksia muihin nuoriin yrityksiin verrattuna. Lisäksi kiihdyttymöyritysten riskinottokyky ja ennakoitavuus, sekä henkilöstön, johtotason henkilöiden ja neuvonantajaresurssien saatavuus on muita paremmalla tasolla.  

Lisätietoja: www.vigo.fi/kiihdyttamot