Etsi

Suomen Teollisuussijoitus Oy – TESI

Tesi on osaava ja verkostoja yritykselle tuova pääomasijoittaja

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on pääomasijoitusyhtiö, joka vauhdittaa yritysten menestystarinoita rahastosijoittamisen ja suorien sijoitusten kautta. Kasvuhaluisille ja -kykyisille yrityksille Tesi tarjoaa pääomaa, liiketoimintaosaamista ja kansainvälisiä verkostoja yritysten kasvustrategian toteuttamiseksi.

Vähemmistösijoittajana Tesi toimii markkinaehtoisesti, samoin ehdoin ja tuotto-odotuksin yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Sijoitusten koko vaihtelee 1,5 - 20 milj. euron välillä. Tesi tulee yritykseen omistajaksi, joka näkyy aktiivisena ja pitkäjänteisenä hallitustyöskentelynä. Kohdeyritysten tyypillinen koko on liikevaihdolla mitattuna 2 - 300 milj. euroa ja yrityksillä on jo näyttöjä kasvavasta liiketoiminnasta.

Lisätietoja: www.tesi.fi