Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tekesin innovaatiorahoitus kasvuun ja kansainvälistymiseen

Tekes rahoittaa innovatiivisia, kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääviä yrityksiä lainoin ja avustuksin. Tekes on riskirahoittaja, joka kannustaa yrityksiä rohkeaan uudistumiseen.

Tekes rahoittaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja. Kansainvälistymisestä kasvua hakevat pk-yritykset ovat Tekesin tärkein kohderyhmä.

Tekesillä on käynnissä useita ohjelmia, jotka on kohdennettu eri alojen yritys- ja tutkimustoimintaan. Ohjelmissa tarjotaan myös muiden Team Finland -toimijoiden palveluita.

Tekes toimii osana Team Finland -verkostoa. Team Finland tarjoaa innovaatiorahoitusta ja palveluja kansainvälistyville yrityksille, edistää yritysten kansainvälistymistä ja tukee ulkomaisten investointien saamista Suomeen.
 

Mihin Tekesin rahoitusta voi saada?

Asiakasymmärryksen, osaamisen ja markkinoiden selvittämisen rahoitus

  • markkina- ja kilpailijakartoituksen tekeminen
  • liiketoimintasuunnitelman tekeminen
  • IPR:n selvitystä ja patenttiselvityksen tekeminen
  • uuden konseptin ja tuotteen testaaminen potentiaalisilla asiakkailla
  • digitaalisuuden mahdollisuuksien selvittäminen tai osaamisen kehittäminen
  • johdon ja henkilöstön osaamisen arviointi ja kehittäminen
  • kansainvälistymiseen messuavustukset
  • Kasvuloikkaan merkittävämpi rahoitus
  • yritysten tutkimus- ja kehittämisprojektit
  • uusien ratkaisujen pilotointi

Pääsääntöisesti Tekes rahoittaa osan, ja yrityksen osan projektien kustannuksista

Lisätietoja: www.tekes.fi/rahoitus
 

Kansainvälistymisen ohjelmat ja palvelut

Market Access -ohjelmiin kannattaa tutustua, jos USA:n, Kiinan tai Kaakkois-Aasian markkinat kiinnostavat. Maailman huippuyliopistojen MBA-täydennystutkintoa suorittavat ammattilaiset laativat yritykselle liiketoimintasuunnitelman kohdemarkkinoille.

Kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön väyliä ovat esimerkiksi Euroopan komission rahoittamat ohjelmat, Euroopan maiden yhteiset ohjelmat, eurooppalaiset yhteistyöverkostot ja yhteistyö maailmanlaajuisesti.

Tekes voi rahoittaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksella suomalaisia yrityksiä kansainvälisissä ohjelmissa. Esimerkkejä ovat EUREKA-yhteistyö sekä Eurostars-ohjelmat.

Katso myös kohta Horisontti 2020 -ohjelma www.tekes.eu
 

Kansainvälistä ennakointitietoa liiketoiminnan kehittämiseen Future Watch ja TF Markkinoiden mahdollisuudet -palvelu

Muutosnäkymät – Future Watch ovat osa Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet -palvelua. Muutosnäkymät tarjoavat yritykselle tietoa ja näkymiä kansainvälisestä liiketoiminnasta eri maissa 2-5 vuoden aikajänteellä. Markkinamuutokset haastavat yrityksiä arvioimaan kilpailukykytekijöitään ja auttavat suuntaamaan kehittämistä.

Muutosnäkymiä käydään läpi yhdessä yritysten kanssa verkostoitumistilaisuuksissa ja ennakointityöpajoissa, jossa yritykset voivat arvioida niiden merkitystä omalle liiketoiminnalleen. Työpajoja järjestetään Suomessa ja maailmalla.

Muutosnäkymät/Future Watch löytyy Market Oppotumities-palvelusta:
www.marketopportunities.fi  

Lisätietoa: https://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/kasva-ja-kansainvalisty/markkinoiden-mahdollisuudet/

 
Julkisten innovaatiorahoittajien keskinäinen rooli