Etsi

Työ- ja elinkeinoministeriön kansainvälistymisrahoitus

Työ- ja elinkeinoministeriön keskeisimmät yritysten kansainvälistymisen rahoitukset ovat Team Finland-kasvuohjelmat ja yritysten yhteishankkeiden kansainvälistymisen messuavustukset.  
 

Team Finland –kasvuohjelmat

Team Finland -kasvuohjelmien tavoitteena on suomalaisten yritysten kansainvälistymisen lisääminen sekä Suomeen suuntautuvan ulkomaisen matkailun ja -investointien edistäminen.

Kasvuohjelmat rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö. Hankkeen toteuttajina toimivat ensisijaisesti Finpron kaltaiset yritysten kansainvälistymiseen, matkailun ja Suomen suuntautuvien investointien edistämiseen erikoistuneet valtiorahoitteiset yhteisöt.

Vuoden 2017 alusta alkaen Finpro Oy:n tarjoamat Team Finland -kasvuohjelmat ja
Tekesin ohjelmatoimintaa yhdistetään yhteiseksi

Kasvuohjelmissa yrityksille tarjotaan tehostettuja kansainvälistymispalveluja ja temaattisia alustoja, joiden avulla niillä on paremmat edellytykset suunnata toimintaansa kansainvälisille markkinoille. Invest in-toiminnassa keskitytään erityisesti ulkomaisten teollisen tuotekehitys-investointien hankkimiseksi Suomeen. Matkailussa painottuu erityisesti kansallisesti merkittävät toimenpiteet maamme vetovoiman vahvistamiseksi. Alla olevassa kuvassa on kuvattu Export-ohjelmien keskeisimpiä toimenpiteitä:

 

Messuosallistumiset (ns. yhteishankkeet)

Yhteishankkeiden kansainvälistymisavustukset ovat todistetusti hyvä tukimuoto uusia markkinoita lähestyttäessä. Järjestelmä mahdollistaa pienille yrityksille kokoaan suuremman näkyvyyden. Yhteishankkeet edellyttävät vähintään neljä pk-yritystä.

  • Messuavustuksiin on varattu vuosina 2017 ja 2018 kolme miljoonaa euroa vuosittain osana hallituksen kasvuohjelmia. Avustuspäätökset on tehty vuodesta 2016 lähtien Tekesissä.

Hakemukset tulee toimittaa Tekesiin hyvissä ajoin ennen hankkeen aloittamista. 

Avustusta voidaan myöntää Suomessa rekisteröidyille, hyvämaineisille yrityksille, joilla on riittävät edellytykset jatkuvan kannattavan ja taloudellisen liiketoiminnan harjoittamiseen.

Avustusta voidaan käyttää suomalaisen vientitarjonnan ja suomalaisen osaamisen tunnetuksi tekemiseen ulkomailla, uusilla markkina-alueilla, markkinaosuuksien laajentamiseen ja yritysten kansainvälistymistä tukeviin suomalaisten vientiyritysten yhteisiin vienninedistämistapahtumiin.

Vuodesta 2017 lähtien ei ole käytössä yritysten yhteishankkeiden vientirengasrahoitusta (=vientiverkosto).

Lisätietoja: Härkin, Natalia/TEM, natalia.harkin@tem.fi, p. 029 50 49016
 

ELY-keskuksen palvelut

ELY-keskukset ovat alueellisia julkisia toimijoita, jotka tukevat pk-yritysten perustamista, kasvua ja kehittymistä tarjoamalla neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluja sekä rahoitusta.

ELY-keskukset järjestävät yrityksen kansainvälistymiseen liittyviä seminaareja, kansainvälisen liiketoiminnan valmennusohjelmia ja ajankohtaistilaisuuksia. Käytännönläheinen ja yrittäjille edullinen kansainvälistymisvalmennus on suunnattu pk-yrityksille. Valmentajina toimivat kokeneet kansainvälistymisen asiantuntijat. Valmennukset suunnitellaan asiakkaiden tarpeiden mukaan.

ELY-keskusten yritysrahoitus koostuu erilaisista kehittämisavustuksista, joita voivat saada sekä aloittavat että toimintaansa laajentavat pk-yritykset. Rahoitettavien hankkeiden tavoitteena on edistää yritysten pitkän ajan kilpailukykyä.

Jokaiseen ELY-keskukseen on nimetty Team Finland yhteyshenkilö. Tähän henkilöön kannattaa olla yhteydessä kun kyse on yrityksen kansainvälistymisestä.

Lisätietoja: www.ely-keskus.fi