Etusivu > Yrittäjän ABC > Kansainvalistyminen

Etsi

Pohjoismaisia rahoittajia

Pohjoismainen ympäristörahoitusyhtiö NEFCO

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO on Helsingissä toimiva vuonna 1990 perustettu kansainvälinen rahoituslaitos. NEFCO:n ensisijaisena tavoitteena on rahoittaa kustannustehokkaita ympäristöhankkeita pohjoismaiden lähialueilla Armeniassa, Georgiassa, Latviassa, Liettuassa, Moldoviassa, Puolassa, Valko-Venäjällä, Virossa ja Ukrainassa.

Uuden strategian mukaisesti NEFCO voi jatkossa rahoittaa pienten- ja keskisuurten yritysten vihreään kasvuun vaikuttavia hankkeita myös aiemman maantieteellisen mandaattinsa ulkopuolella. NEFCO voi uuden mandaatin myötä myös lainarahoittaa pohjoismaisten yhtiöiden ja tytäryhtiöiden investointeja Itä-Euroopan ulkopuolella.

Etusijalla ovat hankkeet, jotka vähentävät kasvihuonekaasujen päästöjä, parantavat Itämeren ekologista tilaa, tehostavat energia- ja materiaalitehokkuutta tai vähentävät ympäristömyrkkyjen syntymistä.

NEFCO hallinnoi lukuisia rahastoja ja tarjoaa investointirahastostaan asiakkailleen laina- ja pääomarahoitusta sekä vientiluottoja. Muut rahastot liittyvät muun muassa Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen suojeluun ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

NEFCO:n sijoitusportfoliossa on yli 700 pientä ja keskisuurta hanketta muun muassa seuraavilla toimialoilla: vesi- ja jätehuolto, muoviteollisuus, elintarviketeollisuus, maatalous, uusiutuvan energian tuotanto, energiatehokkuus ja ympäristöteknologia.

Lisätietoja: www.nefco.org

Pohjoismainen projektivientirahasto Nopef

Pohjoismaiden projektivientirahasto Nopef on NEFCO:n yhteydessä toimiva Pohjoismaiden alun perin vuonna 1982 perustama rahasto, jonka tehtävänä on vahvistaa pohjoismaisten yritysten kilpailukykyä myöntämällä tukea kansainvälistymishankkeiden ja vienninedistämisinvestointien valmisteluun ja esitutkimuksiin.

Nopef myöntää rahoitusta EU:n ja EFTA:n ulkopuolisissa maissa toteutettaviin hankkeisiin. Hankkeilla tulee toteutuessaan olla edellytykset tuottaa suoria tai välillisiä ympäristöhyötyjä ja lisätä ympäristötietoisuutta hankemaissa. Tuettavien hankkeiden tulee myös toteutuessaan edistää pohjoismaista hyötyä esimerkiksi lisäämällä pohjoismaiden osaamista ja kilpailukykyä, edistämällä toimintaa työpaikkojen, liikevaihdon ja sijoitusten muodossa pohjoismaissa ja hankemaassa.

Nopef on perustamisensa jälkeen myöntänyt yli 100 miljoonaa euroa rahoitustukea yhteensä yli 3 000 hankkeelle. Nopefin toiminta rahoitetaan pohjoismaiden ministerineuvoston budjetista.

Nopefin kansainvälistymislaina (enintään 50 000 euroa)

 • Rahoitusta ympäristöön, ilmastoon ja kestävään kasvuun liittyvien hankkeiden esitutkimuksiin.
 • Hanke suuntautuu EU:n ja EFTA:n ulkopuolella sijaitsevaan maahan.
 • Rahoitusta voivat hakea yritykset, joissa on alle 500 työntekijää ja alle 100 miljoonan euron liikevaihto.
 • Hankkeen on luotava pitkäaikaista liiketoimintaa kohdemaassa, esimerkiksi yritysosto, yhteisyrityksen tai tytäryhtiön perustaminen tai muu investointi.
 • Kansainvälistymislaina voi kattaa enintään 40 prosenttia esitutkimusbudjetin kustannuksista.
 • Nopefin kansainvälistymislaina luetaan de minimis -tueksi. Laina muuttuu tueksi, kun projekti on toteutettu.

Lisätietoja: www.nopef.com

Pohjoismainen investointipankki

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) rahoittaa kilpailukykyä vahvistavia ja ympäristöä parantavia hankkeita. Pankki tarjoaa sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaille pitkäaikaisia lainoja ja takauksia kilpailukykyisin markkinaehdoin. NIB keskittyy lainanannossaan seuraaviin liiketoiminta-alueisiin:

 • energia ja ympäristö
 • infrastruktuuri, liikenne ja televiestintä
 • raskas teollisuus ja konetekniikka
 • kulutustavarat ja palvelut
 • kansainväliset rahoituslaitokset ja pk-yritykset.

NIB arvioi kaikki rahoittamansa projektit kestävän kehityksen näkökulmasta. NIB analysoi erityisesti projektien suoria ja epäsuoria vaikutuksia kilpailukykyyn ja ympäristöön.

NIB on Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan, Ruotsin, Suomen, Tanskan ja Viron yhdessä omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankilla on luotonantoa sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella.

NIBin asiakkaat ovat käytännössä suuria pohjoismaisia yrityksiä. Lainoitus tapahtuu välittäjäpankkien kautta, niin julkiselle kuin yksityisellekin sektorille. Yhteistyö pk- sektorin kanssa välittäjäpankkien kautta on kehityskohde.