Etsi

Team Finland -verkosto

Team Finland -verkosto edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Verkosto kokoaa yhteen yritysten kansainvälistymistä, suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa edistävät valtiorahoitteiset toimijat ja niiden tarjoamat palvelut. Verkostomainen toimintatapa tehostaa viennin ja investointien edistämiseen kohdistettujen julkisten resurssien käyttöä ja parantaa yrityksille tarjottavien palvelujen laatua.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa elinkeino- ja innovaatiopolitiikasta ja sen osana yritysten kansainvälistymisen edistämisestä ja ulkomaisten investointien hankinnasta. Business Finland, Finnvera, Teollisuussijoitus, Patentti- ja rekisterihallitus, ELY- keskukset sekä Suomalais-Venäläinen kauppakamari ja Suomalais-ruotsalainen kauppakamari kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan.

Maailmalla Team Finland -verkostoa edustaa yli 70 paikallista tiimiä. Ne kokoavat yhteen kullakin alueella toimivat Suomen viranomaiset, julkisrahoitteiset organisaatiot sekä muut keskeiset Suomi-toimijat.

Team Finland -palveluiden piiriin pääset jättämällä yhteydenottopyynnön verkossa (www.team.finland.fi). Yhteydenoton jälkeen yrittäjälle laaditaan verkoston asiantuntijoiden avulla räätälöity palveluehdotus, joka sisältää kaikkien Team Finland - toimijoiden palvelut. Voit olla myös suoraan yhteydessä oman alueesi tai kohdemaasi Team Finland -koordinaattoriin. Yhteystiedot löytyvät verkkosivustolta.

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari auttaa yrityksiä Ruotsin markkinoihin liittyvissä kysymyksissä. Kauppakamari toimii Tukholmassa. www.finsve.fi

Suomalais-Venäläinen kauppakamari (SVKK)

Suomalais-Venäläinen kauppakamari (SVKK) on johtava Venäjän-kaupan asiantuntijaorganisaatio, jonka keskeisin tehtävä on edesauttaa suomalaisten yritysten vientiä ja liiketoimintaa Venäjällä. SVKK edistää myös venäläisyritysten mahdollisuuksia ja halukkuutta löytää Suomesta kumppaneita ja liiketoimintamahdollisuuksia.

SVKK tarjoaa maksutonta neuvontaa, kouluttaa, tuottaa tietoa, verkostoi ja selvittää markkinoiden mahdollisuuksia.
Maksuttomat palvelut sekä monipuoliset jäsenpalvelut antavat erinomaiset eväät menestyä Venäjän- kaupassa. SVKK vastaa Suomen julkisrahoitteisista vienninedistämis- ja kansainvälistymispalveluista sekä Team Finland - kasvuohjelmien toteutuksesta Venäjällä.
SVKK:lla on yhteensä noin 700 jäsenyritystä Suomessa ja Venäjällä.

Suomalais-Venäläinen kauppakamari SVKK Helsinki-Pietari-Moskova-Jekaterinburg www.svkk.fi ja www.svkk.ru
@SVKK_FRCC #SVKK

Osuuskunta Viexpo palvelee pk-yrityksiä Pohjanmaan rannikkoseudulla sekä muilta alueilta www.viexpo.fi.

Suomen Teollisuussijoitus Oy — TESI

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on pääomasijoitusyhtiö, joka vauhdittaa yritysten menestystarinoita rahastosijoittamisen ja suorien sijoitusten kautta. Kasvuhaluisille ja -kykyisille yrityksille Tesi tarjoaa pääomaa, liiketoimintaosaamista ja kansainvälisiä verkostoja yritysten kasvustrategian toteuttamiseksi.

Vähemmistösijoittajana Tesi toimii markkinaehtoisesti, samoin ehdoin ja tuotto- odotuksin yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Sijoitusten koko vaihtelee 1,5–20 miljoonan euron välillä. Tesi tulee yritykseen omistajaksi, mikä näkyy aktiivisena ja pitkäjänteisenä hallitustyöskentelynä. Kohdeyritysten tyypillinen koko on liikevaihdolla mitattuna 2– 300 miljoonaa euroa, ja yrityksillä on jo näyttöjä kasvavasta liiketoiminnasta.

Lisätietoja: www.tesi.fi

Saksalais-Suomalainen Kauppakamari

Saksalais-Suomalaisella Kauppakamarilla on laaja maailmanlaajuinen verkosto. Se toimii kuin globaali konsulttitoimisto ja pystyy auttamaan suomalaisia yrityksiä myös markkinoille, joilla suomalaisilla julkisilla toimijoilla ei ole edustustoja.

Yhteistyösopimuksen ansiosta suomalaisia palvellaan yhtä hyvin kuin saksalaisia yrityksiä.

Yhteyshenkilö: Jan Feller +358 9 6122 1217