Etusivu > Yrittajan Abc > Kansainvalistyminen > Opas Kansainvalistymiseen

Etsi

Brexitin vaikutukset

Britannia eroaa EU:sta 30.3.2019. Käynnissä on neuvottelut erosopimuksesta. Molempien osapuolten tavoite ja tahtotila on, että yhteisymmärrys erosopimuksesta. On kuitenkin erityisesti varauduttava kahteen lopputulokseen: 

  • Erosopimuksesta saadaan yhteisymmärrys syksyn 2018 aikana, ja se saadaan voimaan 29.3.2019 mennessä, jonka jälkeen alkaa siirtymäaika. Siirtymäaika kestää 31.12.2020 saakka. Siirtymäajalla Britannia noudattaa EU:n lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia sekä osallistuu sisämarkkinoille ja tulliunioniin entiseen tapaan, mutta Britannia ei osallistu enää EU-päätöksentekoon. 
  • Jos erosopimusta ei ole saatu voimaan ennen eropäivää (29.3.2019), siirtymäkausi ei voi alkaa. Tällöin EU-oikeuden ml. EU:ta sitovien kansainvälisten sopimusten soveltaminen Britanniassa lakkaa. Tällä tarkoitetaan sopimuksettoman eron tilannetta (ns. ”no deal”-tilanne). Suomen Yrittäjät yhdessä eurooppalaisen pk-yrittäjäliikkeen kanssa jakaa vakavan huolen siitä, että Britannian ero yhteisöstä aiheuttaisi markkinahäiriöitä, vaikeuttaisi kaupankäyntiä, lisäisi hallinnollista taakkaa ja synnyttäisi kustannuksia. Näin ollen ottaisimme yhteismarkkinoiden kehittämisessä pitkän askeleen taaksepäin. 

Lue lisää Brexitin vaikutuksista tulliselvitykseen >>

Ulkoministeriön Brexit tietopaketti >>