Etusivu > Yrittajan Abc > Kansainvalistyminen > Opas Kansainvalistymiseen

Etsi

Brexitin vaikutukset

Britannia eroaa EU:sta 30.3.2019. Käynnissä on neuvottelut erosopimuksesta. Molempien osapuolten tavoite ja tahtotila on, että yhteisymmärrys erosopimuksesta. On kuitenkin erityisesti varauduttava kahteen lopputulokseen: 

  • Erosopimuksesta saadaan yhteisymmärrys, ja se saadaan voimaan 29.3.2019 mennessä, jonka jälkeen alkaa siirtymäaika. Siirtymäaika kestää 31.12.2020 saakka. Siirtymäajalla Britannia noudattaa EU:n lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia sekä osallistuu sisämarkkinoille ja tulliunioniin entiseen tapaan, mutta Britannia ei osallistu enää EU-päätöksentekoon. 
  • Jos erosopimusta ei ole saatu voimaan ennen eropäivää (29.3.2019), siirtymäkausi ei voi alkaa. Tällöin EU-oikeuden ml. EU:ta sitovien kansainvälisten sopimusten soveltaminen Britanniassa lakkaa. Tällä tarkoitetaan sopimuksettoman eron tilannetta (ns. ”no deal”-tilanne). Suomen Yrittäjät yhdessä eurooppalaisen pk-yrittäjäliikkeen kanssa jakaa vakavan huolen siitä, että Britannian ero yhteisöstä aiheuttaisi markkinahäiriöitä, vaikeuttaisi kaupankäyntiä, lisäisi hallinnollista taakkaa ja synnyttäisi kustannuksia. Näin ollen ottaisimme yhteismarkkinoiden kehittämisessä pitkän askeleen taaksepäin. 

Brexit - mitä yrittäjän pitää tietää? Lue lisää täältä >>