Etusivu > Yrittäjän ABC > Kansainvalistyminen > Opas Kansainvalistymiseen

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kansainvälinen toimintaympäristö

Kansainvälisen toiminnan aloittaminen vaatii tarkkaa suunnittelua, johon pitää varata riittävästi aikaa.  Kansainvälinen kauppa eroaa kotimaankaupasta. Esimerkiksi toimintatavat, kulttuuri ja arvot sekä kysyntä voivat olla erilaisia. Kansainvälisillä markkinoilla onnistumisen edellytys on selkeä suunnitelma sekä kohdealueen riittävä tuntemus.  

Vientimarkkinoilla tuotteelle tai palveluille voidaan asettaa erilaisia ehtoja ja vaatimuksia kuin Suomessa. Eroja voi olla esim. tuoteturvallisuusvaatimuksissa, standardeissa ja pakkausmerkinnöissä. Käyttöohje saatetaan joutua tekemään monella kielellä ja soveltamaan eri kulttuureille.

Kaupanesteitä voivat olla määräykset ja viranomaisvaatimukset, jotka hankaloittavat tavaroiden ja palveluiden kauppaa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi poikkeavat standardit, tarkastus-, testaus- tai sertifiointivaatimukset sekä erilaiset kiintiöt ja kiellot. Tullausmenettelyssä rajalla saatetaan vaatia erityisasiakirjoja ja maksuja. Myös Pohjoismaiden välillä on kaupanesteitä. Niistä voi ja kannattaa ilmoittaa Pohjoismaiselle Ministerineuvostolle (Rajaesteneuvosto). Kaupanesteistä EU:n sisämarkkinoilla kannattaa ilmoittaa EU:n ylläpitämään Solvit-palveluun.

Kansainvälisessä kaupassa on enemmän riskejä kuin kotimaankaupassa. Vientimuodon valinta on tärkeä päätös. Suunnittelun lähtökohtana ovat toiminnalle asetetut strategiset tavoitteet sekä riittävien taloudellisten ja fyysisten resurssien varaaminen. Kustannukset ovat monesti odotettua suuremmat ja tulojen saaminen odotettua hitaampaa.  

Suunnitteluprosessiin kuuluu pitkän aikavälin suuntaviivojen arviointi sekä lyhyen aikavälin yksityiskohtaisempi suunnittelu. Kilpailutilannetta analysoidaan markkinatutkimuksella. Business Finlandista voi saada rahoitusta markkinatutkimusta varten (Explorer-rahoitus). Yrityksen rahoitustarve muuttuu ja vienti sitoo rahaa suunnitteluvaiheesta alkaen. Myös Finnveran palveluihin kannattaa tutustua.

Kaupan ehtoja kannattaa pohtia tarkoin. Kauppasopimusten tarkoituksena on välttää tulkinta- tai muita ongelmia toimitusajoissa ja -määrissä, laadussa ja hinnoittelussa sekä toimituksen vastuukysymyksissä. Hyvän sopimuksen laadinta saattaa vaatia apua hyvältä juristilta.

Kohdemarkkinan arvonlisäverolainsäädäntöön kannattaa tutustua. Kansainväliseen tavara- ja palvelukauppaan sovellettavat arvonlisävero periaatteet vaihtelevat eri maissa.  

Vienti- tai tuontitapahtuma on maalissa vasta, kun siihen liittyvät velvoitteet on hoidettu. Tähän ei pitäisi vielä tyytyä, vaan aikaa pitää varata myös toimituksen jälkiseurantaan. Hinnoittelu on ehdottomasti tärkein jälkikäteen seurattava asia.

Päivitetty 24.3.2019