Etusivu > Yrittäjän ABC > Kansainvalistyminen > Opas Kansainvalistymiseen

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kaupan ehdot ja sopimukset

Eri toimialaorganisaatioiden laatimia yleisiä sopimusehtoja ja hyviä sopimusmalleja voidaan käyttää apuna laadittaessa yrityksen kauppasopimuksia. On kuitenkin muistettava, että sopimusmallit soveltuvat harvoin hyödynnettäviksi sellaisenaan. Yhtä tärkeää on selvittää, mitä mikin kohta yrityksen kannalta tarkoittaa. Kaikissa tilanteissa tulee tapauskohtaisesti huomioida kauppatapahtuman erityispiirteet ja osapuolten kesken sovitut yksityiskohdat.

Kansainvälistä kauppaa sääteleviä sopimuksia ovat mm. tulli- ja vapaakauppa-, vero-, liikenne-, kuljetus- ja teollisoikeudelliset sopimukset sekä riitojen ratkaisua ja tunnustamista koskevat sopimukset. Yritys itse solmii ulkomaisten kauppakumppaniensa kanssa erilaisia sopimuksia, kuten toimitus-, lisenssi-, agentti- ja palvelusopimuksia (kuljetus- ja vakuutussopimukset jne.) sekä yhteistyösopimuksia. Kannattaa selvittää, olisiko EU:n solmimista 40 vapaakauppasopimuksesta yritykselle hyötyä. 

Kansainväliseen kauppaan liittyy kotimaan kaupasta poikkeavia juridisia ongelmia. Esimerkiksi säännökset eivät ole yhtenäisiä, tai on vaikeaa ratkaista riitatilanteissa sovellettava lainsäädäntö tai tuomioiden täytäntöönpano kelpoisuus toisissa valtioissa. Oikeusriitoja saattavat aiheuttaa myös kulttuuri-, oikeuskulttuuri- ja kielierot sekä pitkät ja monimutkaiset kuljetukset.

Yritysten välinen kansainvälinen kauppa on vähän säänneltyä eli pääosin tahdonvaltaista. Kansainvälisessä sopimusoikeudellisessa käytännössä pääsääntönä on sopimusvapaus, jonka mukaan sopimusosapuolet voivat vapaasti määritellä sopimuksensa sisällön. EU-maiden kansallisiin lakeihin sisältyy kuitenkin pakottavia säännöksiä, joista osapuolet eivät voi sopia toisin, erityisesti kilpailuoikeutta koskien. Tavoite on kuitenkin, että kauppa EU:n sisämarkkinoilla olisi mahdollisimman helppoa. 

Kansainvälisen kaupan sopimukset voidaan jaotella keston mukaan. Lyhytkestoisissa kaupoissa sopimus voidaan tehdä yksinkertaisesti osapuolten vain sopiessa, mitä myydään ja maksetaan. Kauppa toteutuu kummankin osapuolen suoritettua velvollisuutensa. Kansainvälisessä kaupassa on syytä laatia osapuolten allekirjoittama kirjallinen kauppasopimus. Vähintään tarjouksen ja siihen annetun hyväksymisen tulisi olla kirjallisia.

Suullisten sopimusten ongelmaksi saattaa muodostua osapuolten eriävä näkemys yksityiskohdista, ja riitatilanteissa suullisten sopimusten sisältöä on vaikea todistaa. Pitkäkestoisissa ja taloudellisia riskejä sisältävissä sopimuksissa kannattaa turvautua lakimiehen apuun.

Päivitetty 2/2019