Etusivu > Yrittäjän ABC > Kansainvalistyminen > Opas Kansainvalistymiseen

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Käytännön tullaustoimet tuonnissa

Saapuvan tavaran tulliselvitys aloitetaan AREX-ilmoituksella. Kaikesta Suomeen tuotavasta tulliselvitystä edellyttävästä tavarasta annetaan sähköinen saapumisen yleisilmoitus tai yleisilmoitus Tullin AREX-järjestelmään, ellei tavaraa ole tuotu passitusmenettelyssä. Ilmoituksen antamisesta on vastuussa kuljetusliike.

Tuonti-ilmoituksessa oltava MRN-viitenumero sekä taraeränumero.

Rahtilähetysten tulli-ilmoituksia tekevien yksityishenkilöiden ja yritysten pitää huomioida 1.9.2011 alkaen, että tuonti-ilmoituksen edeltävänä asiakirjana on ilmoitettu joko AREX- tai passitusilmoituksen viitenumero eli MRN sekä tavaraeränumero niissä tapauksissa, joissa MRN on pakollinen. Jos asiakirjakoodia ja viitenumeroa ei ole ilmoitettu oikein, ilmoituksen käsittelyä ei jatketa ennen kuin ilmoituksen lähettäjä on korjannut ilmoituksen Tullin lähettämän virheilmoituksen perusteella. Postilähetysten tulli-ilmoituksia tekeville ei tule mitään muutoksia.

Tulli-ilmoitus

Tulli-ilmoituksella tavaralle osoitetaan tulliselvitysmuoto. Tavaran tulli-ilmoituksen voi antaa joko heti tavaran saapuessa EU:hun tai väliaikaisen varastoinnin jälkeen. Mikäli EU:hun saapuvasta tavarasta on tehty sähköisesti joko passitusilmoitus, saapumisen yleisilmoitus tai yleisilmoitus, ja tulliselvitysmuoto osoitetaan ITU-järjestelmään tehtävällä tuonnin tulli-ilmoituksella, sen voi tehdä jo ennen tavaran saapumista EU:hun.

Tulli-ilmoitus voi olla joko tuonnin tulli-ilmoitus (tavara luovutetaan vapaaseen liikkeeseen tai muuhun tuonnin tullimenettelyyn), passitusilmoitus tavaran siirtämiseksi toiseen paikkaan, ilmoitus tullivarastointimenettelyyn asettamisesta tai ilmoitus jostakin muusta tulliselvitysmuodosta.

 

Tarkastettu 11/2015

Saapumisen esittämisilmoitus

Meritse sekä lentoteitse saapuvista tavaroista, joista annetaan Tullin AREX-järjestelmään saapumisen yleisilmoituksia tai yleisilmoituksia, annetaan niiden saapuessa sähköinen saapumisen esittämisilmoitus. Ilmoitus annetaan myös rautateitse EU:n ulkopuolelta saapuvista tavaroista.

Saapumisen esittämisilmoituksen voi antaa halutessaan EU:n ulkopuolelta saapuvan tavaran osalta kaksivaiheisena: ensin saapumisilmoitus ja sen jälkeen esittämisilmoitus. Kuljetusliike on vastuussa saapumisen esittämisilmoituksen antamisesta. Kuljetusliike voi käyttää ilmoittamisessa asiamiestä eli edustajaa.

Jos tavara varastoidaan väliaikaisesti saapumispaikalla, saapumisen esittämisilmoituksella Tullille ilmoitetaan myös väliaikainen varasto, johon tavarat puretaan.

Maantieliikenteessä sähköistä esittämisilmoitusta ei anneta, vaan ilmoittaminen hoituu tavaroiden ja niistä annetun, turvatiedot sisältäneen ilmoituksen viitenumeron esittämisellä.

Saapumisen yleisilmoitus

Saapumisen yleisilmoituksella annetaan ns. turvatiedot, joiden antaminen etukäteen on kaikissa kuljetusmuodoissa pakollista koko EU:ssa. Ilmoituksen tietoja käytetään turvallisuutta ja vaarattomuutta koskevan sähköisen riskianalyysin tekoon.

Suomen tullille annettu saapumisen yleisilmoitus toimii samalla myös yleisilmoituksena väliaikaista varastointia varten, kun tavarat on esitetty Suomen tullille. Saapumisen yleisilmoitus annetaan sähköisesti Tullin AREX-järjestelmään. Saapumisen yleisilmoitus on annettava määräajassa ennen niiden tavaroiden saapumista EU:n tullialueelle, joita ilmoitus koskee.

Kuljetusliike, joka on tehnyt kuljetussopimuksen maahantuotavasta tavarasta, on vastuussa saapumisen yleisilmoituksen antamisesta. Halutessaan kuljetusliike voi käyttää myös edustajaa ilmoituksen antamiseen.

Erillistä saapumisen yleisilmoitusta ei tarvita, jos maantieliikenteessä saapuvasta tavarasta on annettu etukäteen sähköinen passitusilmoitus, jossa on ilmoitettu myös turvatiedot. Sähköistä saapumisen yleisilmoitusta voi käyttää myös tavaran yhteisöaseman ilmoittamiseen.

Vastuut EU:hun saapuvan tavaran ilmoituksista

Kuljetusyhtiö

Saapumisen yleisilmoitus ensimmäiseen saapumisjäsenvaltioon yhteisössä, saapumisen esittämisilmoitus tai muu tavaran esittäminen ensimmäiseen saapumistoimipaikkaan yhteisössä, yleisilmoitus ja tavaran esittäminen seuraaviin saapumistoimipaikkoihin yhteisössä

Passituksesta vastaava

Sähköinen passitusilmoitus, tavaroiden esittäminen saavuttaessa yhteisöön

TIR-carnet'n haltija

Sähköinen passitusilmoitus, TIR-carnet´n ja tavaroiden esittäminen saavuttaessa yhteisöön

Väliaikaisen varaston pitäjä

Vapaaehtoinen vastaanottosanoma, pakollinen purkaustulossanoma

Tavaranhaltija

Tulli-ilmoitus (ml. tullivarastointi)

EU:hun saapuvat tavarat ja ilmoitukset tullille

Tuotaessa muuta kuin yhteisötavaraa Suomeen siitä annetaan erilaisia ilmoituksia Tullille:

Sähköinen ilmoittaminen tuonnissa

Sähköistä tullausta voidaan käyttää tuotaessa tavaroita kolmansista maista Suomeen. Sähköistä tullausta käyttävä Tullin asiakas antaa tulli-ilmoituksen päätteeltään ja saa Tullilta päätökset ja muut tulosteet päätteelleen. Sanomaliikenteessä käytetään kansainvälisesti sovittuja standardeja ja sanomamalleja.

Sähköisen tullauksen etuina ovat nopeus ja riippumattomuus tulli-ilmoituksen teon ajasta ja paikasta. Lisäksi etuna on mm., että tietoja ei tarvitse tallentaa Tullissa uudelleen. Näin vältetään uudelleentallennuksen aiheuttamia kustannuksia ja virheitä. Sanomaliikenneasiointi edellyttää tullin lupaa. Tulli-ilmoituksen voi antaa itse tai käyttää edustajaa. Tuonnin tulli-ilmoituksen voi antaa

1. Nettituonti-palvelussa

Ilmoituksen tekeminen netissä edellyttää, että yrityksellä on Katso-tunniste. Nettipalvelun kautta Tullin käteisasiakas voi päätöksen vahvistamisen jälkeen maksaa saman tien tullauspäätöksen/laskun verkkopankissa. Kun verot on maksettu, postipaketin saa suoraan yritykseen tai lähipostiin. Rahtilähetyksen tullauksissa saa maksamisen jälkeen nettipalveluun luovutuspäätöksen, jolla voi hakea tavarat rahtiterminaalista.

2. SAD-lomakkeella

(SAD = Single Administrative hallinnollinen yhtenäisasiakirja).

  • tulli-ilmoitus toimitetaan tavaran sijaintipaikkaa lähinnä olevaan tullitoimipaikkaan.
  • Tulli-ilmoituksen liitteenä pitää olla tarvittavat liiteasiakirjat, esimerkiksi kauppalasku.
  • Tulli-ilmoituksen voi täyttää myös Tullin Internet-sivuilla ja tulostaa itsejäljentävälle paperille.

3. Sähköisellä EDI- tai XML-sanomalla

Sanomailmoittamiseen vaaditaan Tullin lupa. Tulli-ilmoitus lähetetään sähköisesti tulliin. Ilmoituksen tietosisältö on melkein sama kuin SAD-lomakkeella.

Mitä tietoja tulli-ilmoitukseen tarvitaan?

Tulli-ilmoituksen täyttämistä varten on selvitettävä tavaran tullinimike, tarkistettava mahdolliset tuontikiellot tai ‑rajoitukset sekä hankittava tarvittavat tuontiluvat tai -lisenssit jo ennen tavaroiden tuontia. Jos tuotaviin tavaroihin kohdistuu tuontirajoituksia, ne on esitettävä Tullille samanaikaisesti tulli-ilmoituksen ja kauppalaskun kanssa.

Miten tulli-ilmoitus annetaan

Asiakkaan ei enää tarvitse käydä Tullissa, jos tulli-ilmoitus tehdään netissä. Myös yksityishenkilöiden on mahdollista tehdä EU:n ulkopuolelta tulevien postipakettien tulliselvitys netissä. Tullausuudistus helpottaa tullausmenettelyä erityisesti alueilla, joissa ei ole omaa tullia.

Nettipalvelussa ei voi tehdä ilmoituksia seuraavista asioista: taloudellisesti vaikuttaviin tullimenettelyihin liittyvät ilmoitukset, yksittäisvakuutta edellyttävät tullaukset, kiintiöpyyntötullaukset sekä koti- ja jaksotullaukset.

Tavaran tullinimike selville jo etukäteen

Netin kautta ilmoittaminen helpottuu, jos ilmoituksen antaja on selvittänyt jo etukäteen tuontitavaroidensa tullinimikkeet ja nimikkeisiin mahdollisesti liittyvät lisävaatimukset ja tuontirajoitukset esimerkiksi EU:n TARIC-hakupalvelun avulla.

Tullineuvonta, puh. 0295 52052 opastaa ilmoittajia tullinimike- ja tuontirajoitusasioissa ja vastaa yleisiin tuontimenettelyä koskeviin kysymyksiin.