Etusivu > Yrittäjän ABC > Kansainvalistyminen > Opas Kansainvalistymiseen

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Maahantuonti EU:n sisällä

Lähes kaiken tavaran tilaaminen muista EU-maista on menettelyiltään melko yksinkertaista. Suurin ongelma sisäkaupassa, kuten ulkokaupassakin, on sopivan tuotteen ja tavarantoimittajan löytäminen ja varsinaisen kaupan ehdoissa onnistuminen.

Tuojana yksityishenkilö

 • tuonti tullitonta, jos tuoja ei ole alv-velvollinen (yleensä yksityishenkilö) ja ostaa tavaran arvonlisäveron sisältävällä hinnalla
 • ei maksa Suomessa arvonlisäveroa eikä hankintaa tarvitse ilmoittaa Tullille
  • poikkeus: eräät uudet kuljetusvälineet

Tuojana yritys

 • Jos tuoja alv-velvollinen (yleensä yritys) ja tavara tulee arvonlisäverolliseen käyttöön, hankinta tullitta ja verotta.
 • Suomeen maksettava kuitenkin alv, joka ilmoitetaan kausiveroilmoituksella ja maksetaan verotilille
 • Tavaraa ei tarvitse tässäkään tapauksessa ilmoittaa Tullille.
  • Poikkeus: valmisteverojen alaiset tuotteet, kuten alkoholijuomat, tupakkatuotteet ja nestemäiset polttoaineet, joista kannetaan valmisteveroa, kun ne tuodaan maahan.

Varmistamalla verotulojen kertyminen kulutusmaahan estetään verokantojen eroista johtuvat kilpailu- ja kysyntävääristymät. Sisämarkkinakauppaa koskevien rajamuodollisuuksien poistuttua EU:ssa yritysten välisen kaupan arvonlisäverotus siirrettiin jäsenmaiden rajoilta kotimaan verotuksen yhteyteen. Sisäkaupassa arvonlisäveron kantaa siis verohallitus, ulkokaupassa tulli.

Verovelvollisten väliseen tavaran myyntiin ja eräisiin tavarasiirtoihin jäsenvaltiosta toiseen sovelletaan yhteisömyyntiä (tavaran myynti EU-maihin) ja yhteisöhankintaa (tavaran osto EU-maista) koskevia säännöksiä.

Erityissäännöksiä sovelletaan kuitenkin

 • myyntiin kuluttajille
 • kaukomyyntiin
 • uusiin kuljetusvälineisiin
 • muuta kuin elinkeinotoimintaa harjoittavien oikeushenkilöiden hankintoihin
 • sellaisten yritysten hankintoihin, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia.

Yksityishenkilöille tapahtuva tavarakauppa perustuu erityisesti EU:n alueella alkuperämaaperiaatteeseen. Tavaroiden myynti verotetaan yleensä myyjän valtiossa, vaikka ostaja olisi ulkomaalainen. Yksityishenkilöllä, jonka kotipaikka on EU:n ulkopuolella, on kuitenkin tietyin edellytyksin mahdollisuus verottomiin tax free  -ostoihin.

Verohallinnon valtakunnallinen palvelunumero arvonlisäverotukseen liittyvissä kysymyksissä on 010 193 390. Vero-ohjeita ja lomakkeita saa verovirastoista sekä verohallinnon Internet-osoitteesta www.vero.fi.

Laskumerkinnät yhteisökaupassa

Yhteisökaupan laskuja koskevat erityisvaatimukset. Yhteisömyyntiä koskeviin laskuihin myyjän on merkittävä myyjän ja ostajan alv-numerot. Myynnin verottomuus voidaan ilmoittaa esimerkiksi merkinnällä “Alv 0 % (Yhteisömyynti)“ tai “VAT 0 % (Intra-Community supply)“.

Myyjän on merkittävä myyjän ja ostajan alv-numerot myös yhteisökuljetusta, siihen välittömästi liittyviä palveluja, välityspalveluja, irtaimeen esineeseen kohdistuvaa työsuoritusta tai irtaimen esineen arvonmääritystä koskevaan laskuun, jos ostaja haluaa ostossaan käyttää jossakin jäsenvaltiossa annettua alv-numeroa.

 

 

Päivitetty 15.1.2014