Etusivu > Yrittäjän ABC > Kansainvalistyminen > Opas Kansainvalistymiseen

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Rahoitus ja vakuudet

Kansainvälisen toiminnan käynnistäminen aiheuttaa muutoksia yrityksen rahoitustarpeessa. Investoinnit tarvitsevat rahoitusta, ja kasvava toiminta lisää pysyvän käyttöpääoman tarvetta. Ajoittaisen rahoitustarpeen saattavat aiheuttaa myös pidemmät toimitus- ja maksuajat. Kansainvälisessä kaupassa maksuajan merkitys on noussut tärkeäksi kilpailutekijäksi. Luotonantoon sisältyvän riskin arvioiminen on tärkeää, ja myös mahdollisten tappioiden rahoittamiseen tulisi varautua (luottotappioriski, vientihinnoittelun epäonnistuminen).

Yritysten rahoitustarpeet vaihtelevat mm. yrityksen toimialan, liiketoiminnan vakiintuneisuuden, taloudellisen aseman ja yleisen taloudellisen tilanteen mukaan. Rahoitustarve liittyy tavalla tai toisella yrityksen kasvutarpeisiin ja kilpailukyvyn turvaamiseen. Yrittäjän oman panoksen lisäksi yritystoiminnan rahoitusta voi saada niin yksityisen sektorin kuin julkisenkin sektorin rahoituslähteistä.

Tälle sivulle on koottu yleiskatsaus erilaisista kansainvälistymiseen liittyvistä rahoitusmuodoista vakuuksineen. Kaikkia saatavilla olevia vaihtoja ei esitellä tässä yhteydessä. Yksityiskohtaisempaa tietoa saa rahoitusta myöntäviltä organisaatioilta ja kansainvälistymiseen liittyvien organisaatioiden sivuilta.

Kehittämiseen myönnettävien avustusten tavoitteena on pk-yritysten kilpailukyvyn ja toimintaympäristön parantaminen. Avustuksia myöntävät alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) sekä työ- ja elinkeinoministeriö ensisijaisesti pk-yritysten kehittämishankkeiden ja toimintaympäristöä parantavien hankkeiden toteuttamiseen. voidaan maksaa joko avustuksena, lainana tai näiden yhdistelmänä. Rahoituksen muotoon vaikuttaa kulloisenkin hankkeen luonne.

Lisätietoje pk-yritysten vientikauppojen rahoituksesta löydät Finnveran verkkosivuilta ja palvelunumerosta 029 460 2580.

Päivitetty 1.11.2018

Yrityksen kehittämisavustus (ELY-keskus)

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, jonka tulee olla yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta merkittävä. Kehittämistoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen sekä tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen, yrityksen perustamis- ja toimintaedellytysten selvittäminen sekä muut näihin rinnastettavat kehittämistoimet.

Varsinaiseen vientitoimintaan, -markkinointiin tai muihin yrityksen tavanomaisiin juoksevan toiminnan menoihin avustusta ei voida myöntää.