Etusivu > Yrittäjän ABC > Kansainvalistyminen > Opas Kansainvalistymiseen

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Riskit

Riskeihin voidaan osittain varautua, ja joiltakin osin riskejä voidaan myös suojata. Kansainvälistä toimintaa harjoittavien yritysten on ennakoitava riskejä, niiden mahdollista toteutumista ja torjuntaa. Riskikartoitusta voidaan tehdä yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Suuri osa riskeistä on vältettävissä tiedonhaulla ja ennakkovalmistautumisella, mutta myös terveellä järjellä ja arkipäivän käytännön toimilla.

Vienti- tai tuontikaupan kaikissa vaiheissa tulee huomioida erilaiset kauppatapahtumaan liittyvät riskit. 

Maksuehtoon ja rahoitukseen liittyviä riskejä ovat mm. sopimus- ja valuuttariski, rahoitus- ja korkoriski, asiakirja- ja vahinkoriski sekä ostajan maahan kohdistuva maariski. Myös kansainvälisen kaupan pidemmät kuljetusetäisyydet voivat aiheuttaa ennalta arvaamattomia ongelmia. Tässä apua voit saada Finnveralta. 

Henkilöstöriski voi olla esimerkiksi avainhenkilön työpaikanvaihto, joka varsinkin pienessä yrityksessä kansainvälisten toimintojen osalta on avainriski.

Markkinariskit puolestaan saattavat toteutua kilpailussa, teknologiassa, valuuttakursseissa tai muissa talouteen liittyvissä äkillisissä muutoksissa. Ei pidä myöskään unohtaa sopimuksiin liittyviä riskejä. Sopimussakot, vahingonkorvaukset, erimielisyydet tai saamatta jääneet tuotot vaikeuttavat yrityksen toimintaa ja taloutta.

Hallitse riskejä sopimuksilla

Riskejä voidaan vähentää hyvillä sopimuksilla, joissa osapuolten oikeudet ja velvollisuudet on määritelty riittävän selkeästi ja laajasti.  Sopimuskumppanien luotettavuudesta varmistuminen, riitaisuuksien ratkaisutapa ja lakiviittaus ovat myös osa riskienhallintaa. Sopimusriskien hallintaa on myös se, että sopimusosapuolet ovat ymmärtäneet sopimuksen yksityiskohdat samalla tavalla.

Tavallisimpia sopimusrikkomuksia ovat myyjän osalta itse tavaraan tai tavaratoimitukseen liittyvät virheet tai puutteet, ostajan puolelta kauppahinnan maksun viivästys tai laiminlyönti.  Poliittinen riski puolestaan voi toteutua kehittyvissä maissa mutta aivan yhtä lailla kotimaisessa toimintaympäristössä.

Viejällä on aina kurssiriski tilanteissa, jolloin saatavien tai velkojen valuutta on joku muu kuin euro. Yritysten tulisikin pyrkiä suojautumaan kurssiriskeiltä tai ainakin varautumaan niihin. Kansainvälistä kauppaa harjoittavalla yrityksellä on muun muassa seuraavia keinoja kurssiriskeiltä suojautumiseen: ennakkomaksu, sopimusvaluutaksi euro, valuuttaklausuuli kauppasopimukseen, vienti- ja tuontisopimukset samassa valuutassa tai termiinisopimus pankin kanssa.

 

Päivitetty 2/2019