Etusivu > Yrittäjän ABC > Kansainvalistyminen > Opas Kansainvalistymiseen

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Sisämarkkinakauppa

Tavaran siirto Suomesta toiseen yhteisömaahan ei ole vientiä vaan sisämarkkinakauppaa eli arvonlisäverolain mukaan yhteisömyyntiä. Vienti- ja tuontitullit vastaavine maksuineen ovat kiellettyjä jäsenmaiden välillä kuten myös jäsenvaltioiden väliset viennin ja tuonnin määrälliset rajoitukset joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Sisämarkkinoilla yhteisötavarat liikkuvat joustavasti maasta toiseen pääsääntöisesti vain kauppalaskulla ja kuljetusasiakirjalla.

Tarkistettu 1.11.2018

Yhteisötuonti ja -vienti

EU on tulliliitto, joten yhteisötuontia ja -vientiä ei tarvitse tulliselvittää. Joissakin tilanteissa on kuitenkin yhteisökaupassakin tarpeellista osoittaa tavaroiden tullioikeudellinen asema. Yhteisötavaran liikkuminen ja ilmoittaminen poikkeaa lisäksi tavanomaisesta menettelystä, kun kyse on sellaisista yhteisön toimialueella tapahtuvista toimituksista, joiden lähtö- ja määränpää kuuluvat yhteisön tullialueeseen mutta toinen tai molemmat eivät kuulu yhteisön veroalueeseen. Yhteisökaupassa ei suoriteta maiden rajoilla tullaustoimenpiteitä eikä vaadita käytettäväksi pelkästään tullaukseen liittyviä asiakirjoja. Tullaus on sisäkaupassa korvattu Intrastat-tilastoinnilla.

Tavaran toimittamiseen tarvitaan pääsääntöisesti vain rahtikirja, joka sisältää seuraavat tiedot:

  • lähettäjä (osoite, yhteystiedot, VAT-tunnus)
  • vastaanottaja (osoite, yhteystiedot, VAT-tunnus)
  • lähetyksen sisältö (tuotteet yksilöityinä), CN-tullinimike, määrä kiloina ja muuna yksikkönä.

Rahtikirjasta tai muusta asiakirjasta tulee luotettavasti käydä ilmi, että tavaraerä on fyysisesti liikkunut Suomen rajan yli. Rahtikirja tulee myös säilyttää verottoman myynnin dokumenttina. Kauppalasku toimitetaan suoraan vastaanottajalle, koska sitä ei tarvitse esittää yhteisömaan tulliviranomaiselle. Postilähetyksissä riittää osoitekortti.

Intrastat-tilastointi

EU-maissa ulkomaankaupan tilastot kerätään kahdella eri järjestelmällä, ulkokaupassa tullaustietojen kautta ja yhteisömaiden välisestä kaupasta sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä.

Intrastat on EU:ssa kytketty yhteisömaiden kansallisiin arvonlisäverojärjestelmiin. ALV-järjestelmään rekisteröinti onkin edellytyksenä sille, että yritys tai yhteisö tulee tiedonantovelvolliseksi sisämarkkinakaupastaan.

Määrittely tehdään tuonnista ja viennistä erikseen. Intrastat-ilmoitusvelvollisuuden arvokynnys vuosiviennissä on 500 000 € ja vuosituonnissa 550 000 €. Tilastoilmoitus on kuukausi-ilmoitus, joka on annettava siinäkin tapauksessa, että asianomaisen kalenterikuukauden aikana ei ole ollut lainkaan tilastoitavaa tuontia tai vientiä.

Lue lisää Intrastat-ilmoitusvelvollisuudesta Tullin sivuilta >>

Sisäkaupan tilastoilmoitukseen sisällytetään vain tavaroiden tuonti jäsenmaista Suomeen sekä vienti Suomesta jäsenmaihin. Puhdas palvelukauppa ei kuulu tämän tilastoinnin piiriin. Tilastoinnin ulkopuolelle on jätetty myös eräät tavaratoimitukset, jotka luetellaan Tullihallituksen vuosittain julkaisemassa Intrastat-oppaassa.

Tavarat, jotka tilataan tai myydään ja myös toimitetaan asiakkaalle Internetin välityksellä, katsotaan palveluksi. Kyseisiä toimituksia ei ilmoiteta Intrastat-ilmoituksella. Internetin välityksellä tilatut ja myydyt tavarat, jotka toimitetaan asiakkaalle “perinteisesti”, esim. postitse, ilmoitetaan Intrastat-ilmoituksessa, jos tilastoinnin edellytykset muuten täyttyvät. Menettelyn ulkopuolelle jäävät myös mm. sisäkaupan arvonlisäerojärjestelmän ulkopuolelle jätettyjen alueiden kanssa käytävä kauppa. Tällaisia alueita ovat mm. Ahvenanmaa, Kanaalisaaret, Kanariansaaret ja Ranskan merentakaiset departementit. Tiedot Ahvenanmaan viennistä jäsenmaihin tai tuonnista jäsenmaista saadaan tullausmenettelyn kautta.