Koulutus - Yritystoiminnan ABC - yrittajat.fi
Yrittäjät > Yrittajan Abc

Etsi

Koulutus ja kehittäminen

Koulutus-osioon on koottu joitakin yrittäjille keskeisiä tietoja koulutuksesta: suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, yrittäjille itselleen suunnatusta tutkintotavoitteisesta koulutuksesta sekä työpaikalla oppimisesta.

Koulutusjärjestelmä ja tutkintorakenne

Tietoa Suomen koulutusjärjestelmästä ja tutkintorakenteesta.


Koulutuskalenteri

Tutustu Suomen Yrittäjien koulutusvalikoimaan. Koulutustarjonnassa korostuu liiketoimintaosaamisen kehittäminen, ajankohtaiset koulutusteemat kuin myös kohtuuhintaiset koulutukset. 


Koulutuksen rahoittaminen

Tietoa aikuiskoulutustuesta ja yrittäjän oppisopimustuesta.


Yrittäjyyskasvatus

Tietoa Osaavia opettajia - yrittäviä nuoria -hankkeen järjestämistä opettajien koulutuksista sekä yrittäjyyskasvatusta tukevia materiaaleja.
Ideoita ja vinkkejä koulu-yritysyhteistyön toteuttamiseen.
Tietoa ammatillisen koulutuksen yrittäjyysopetuskilpailusta ja yrittäjyysopetuksen parhaista malleista.


Yrittäjätutkinnot

Yrittäjätutkinnon avulla yrittäjä voi kehittää omaa yrittäjäosaamisaan ja yrityksen kilpailukykyä.


Yritystoiminnan arviointi

Löydä yrityksesi kehityskohteet itsearvioinnin kautta.