Ammatillinen koulutus uudistuu | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Koulutus Ja Kehittaminen > Ammatillinen Koulutus

Etsi

Ammatillinen koulutus uudistuu

​Eduskunta hyväksyi kesäkuun lopussa lain ammatillisesta koulutuksesta. Ammatillisesta koulutuksesta tulee nykyistä joustavampi ja yrityslähtöisempi. Ammatillinen koulutus tarvitsee päivityksen vastaamaan työelämän nopeaa muutosta. Lakiin sisältyy mm. koulutussopimus, joka auttaa yrityksiä kouluttamaan ja työllistämään nuoria. Uudistus tulee voimaan vuoden 2018 alusta.

Koko ammatillinen koulutus yhden lainsäädännön alle

Uudistuksessa vähennetään ammatillisten tutkintojen määrää, mutta samalla lisätään opiskelijan ja työelämän tarpeesta lähtevää valinnaisuutta.

Koulutuksen järjestämisessä siirrytään tasavertaisiin tapoihin hankkia osaamista ja suorittaa tutkinto tai sen osia:

  • oppilaitoksessa opiskellen
  • koulutussopimuksella
  • oppisopimuskoulutuksella
  • työn ohessa itsenäisesti opiskellen.

Suoritustapoja yhdistellään opiskelijan ja työnantajan tarpeen mukaisesti. Suomen Yrittäjät on ajanut koulutussopimusta pitkään.

Tavoitteena on lisätä oleellisesti ammatillisen koulutuksen joustavuutta ja tehokkuutta. Kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelija suorittaa opintoja yksilöllisesti tutkinnon osa kerrallaan hänelle sopivalla tavalla. Jo olemassa oleva osaaminen hyväksi luetaan tutkintoon. Tutkinto tai sen osat suoritetaan aina näyttöjen avulla. Näytössä henkilö osoittaa osaamisensa madollisimman aidoissa työtilanteissa ja -ympäristöissä.  

Koulutuksenjärjestäjät organisoivat osaamisen näytöt sekä myöntävät todistukset. Näytöissä tulee olla aina mukana myös työelämän edustaja. Koulutuksenjärjestäjät tarvitsevat verkostoihinsa tuhansia yritysten edustajia, jotka haluavat osallistua ammatillisen koulutuksen kehittämiseen ja laadun varmistamiseen.

Koulutussopimus ja oppisopimus

Koulutussopimus ja oppisopimus ovat keskeisiä työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutusmuotoja. Koulutussopimuksessa ei tehdä työsopimusta ja se tehdään tutkinnon osaksi kerrallaan. Koulutussopimus sopii esim. tilanteisiin, joissa opiskelijan osaaminen on vielä vähäistä, hän tarvitsee paljon ohjausta eikä hänen työpanoksensa ole tuottavaa.

Oppisopimus puolestaan perustuu työsopimukseen. Se sopii hyvin tilanteisiin, joissa opiskelija on jo työsuhteessa yritykseen, tai rekrytointitilanteessa, kun työntekijä tarvitsee lisäosaamista. Koulutussopimusta ja oppisopimusta voidaan yhdistellä tarpeen mukaan.   

Yrittäjän oppisopimuskoulutus säilyy lainsäädännössä. Yrittäjä voi opiskella yritystoimintansa ohessa esim. yrittäjätutkinnon. Hänelle voidaan myös nimetä opintojensa tueksi vertaisyrittäjä tutoriksi. Koulutuksenjärjestäjä voi maksaa tutorille pientä korvausta.

Koulutussopimuksessa ja oppisopimuksessa työpaikalle nimetään työpaikkaohjaaja tukemaan opiskelijaa työtehtävissä ja oppimisessa. Työpaikalle oppijan ottaminen yritykseen on yrittäjälle vapaaehtoista ja opiskelijan voi itse valita. Koulutuksenjärjestäjä vastaa opintojen etenemisestä sekä opintoihin liittyvästä ohjauksesta. Yritykselle ei makseta koulutuskorvausta koulutussopimusopiskelijasta. Oppisopimuskoulutuksessa maksetaan koulutuskorvausta.

Henkilö voi myös omaehtoisesti työn ohessa hankkia osaamista esim. opiskelemalla iltaisin tai viikonloppuisin. Mahdollista on myös opiskella aikuiskoulutustuella (yrittäjällä yrittäjän aikuiskoulutustuki). Tällöin työ tai yritystoiminta keskeytyy tai vähenee oleellisesti ja opiskelusta tulee päätoimista. 

Oppilaitoksille rahaa tuloksista

Koulutuksen rahoituksessa siirrytään tuloksellisuutta painottavaan rahoitusmalliin. Puolet rahasta tulee oppilasmäärän perusteella. Toinen puoli pääasiassa suoritettujen tutkintojen, tutkintojen osien, työllistymisen tai jatko-opintoihin siirtymisen perusteella. Suomen Yrittäjät ajoi tätä mallia, koska se lisää koulutuksen järjestäjän vastuuta siitä, että koulutetaan ammatteihin, joilla työllistyy.

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen käytännön toteutuksen valmistelu tapahtuu syksyn 2018 aikana. Esimerkiksi koulutussopimuksen ja oppisopimuksen solmimista varten tehdään yhtenäiset sopimuspohjat.

Suomen Yrittäjät viestittää tarkemmin uudistuksen käytännön toteuttamisesta syksyn aikana. Teemme yhteistyötä opetushallinnon ja työelämäjärjestöjen kanssa mm. järjestämällä uudistukseen täytäntöönpanoon liittyviä tilaisuuksia eri puolella Suomea.

Lisätietoja: 

johtaja Veli-Matti Lamppu, Suomen Yrittäjät, p. 050 344 2554,

Opetus- ja kulttuuriministeriö: http://minedu.fi/amisreformi

 

Päivitetty 4.8.2017

Veli-Matti Lamppu

johtaja

Organisaatio

Suomen Yrittäjät

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Mannerheimintie 76 A, 3. krs, 00250 Helsinki
Postiosoite: PL 999, 00101 Helsinki
Puhelin:
09 2292 2868
050 344 2554