Etusivu > Yrittajan Abc > Koulutus Ja Kehittaminen > Ammatillinen Koulutus

Etsi

Mitä ammatillisen koulutuksen uudistus merkitsee yrittäjille?

Mitä yrittäjän pitäisi tietää vuoden 2018 alusta voimaan astuneesta ammatillisen koulutuksen reformista? Lue tärkeimmät asiat.

Vuoden 2018 alussa voimaan astunut uusi laki ammatillisesta koulutuksesta joustavoittaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen muodot ovat koulutussopimus ja oppisopimus. Koulutussopimus on ei-työsopimussuhteinen ja siinä ei makseta palkkaa. Oppisopimus perustuu työsuhteeseen ja siinä maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Usein kysytyt kysymykset

1. Mikä on ammatillisen koulutuksen reformi, ja mitä uudistukset tarkoittavat yrittäjän näkökulmasta?

Ammatillisen koulutuksen uudistuksilla pyritään mahdollistamaan opiskelijoille joustavia opintopolkuja, lisäämään työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä uudistamaan tutkintorakenteita ja osaamisperusteisuutta. Tulevaisuuden työelämä haastaa uudenlaisen osaamiseen ja ammattitaitoon – entistä pienemmillä taloudellisilla resursseilla. 

Uusi koulutussopimus-käsite ja uudistunut oppisopimus nostavat työpaikalla tapahtuvan oppimisen tasavertaiseksi mahdollisuudeksi oppilaitosmuotoisten opiskeluiden rinnalle. Osaamista hankitaan kunkin opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaan, joko työssä tai koulun penkillä.

Oppisopimuksen voi jatkossa solmia myös tutkinnon osiin tai sitä pienempiin kokonaisuuksiin. Aina ei siis tarvitse lähteä siitä, että sopimus kestäisi useamman vuoden. Yrittäjälle tämä tarkoittaa sitä, että voit tarjota opiskelijalle oppisopimuspaikan vaikkapa kesätöiden ajaksi. Muista myös, että voit kouluttaa itseäsi yrittäjän oppisopimuksella. 

2. Siirretäänkö ammatilliset opiskelijat yritysten koulutettaviksi? 

Muutosten tarkoituksena on lisätä ja monipuolistaa työpaikalla tapahtuvaa kouluttamista, ketään ei ”sysätä” yritysten vastuulle. Koulutussopimus lähtee aina opiskelijan itsensä ja työnantajan yksilöllisistä tarpeista ja lähtökohdista. Opiskelijan tulee saada hankkia osaamista itselleen soveltuvimmalla tavalla, vaikkapa sitten työtehtävien yhteydessä työpaikalla. Yritys päättää itse, ottaako se opiskelijoita koulutussopimuksella oppimaan työpaikalle. 

3. Saavatko yrittäjät tukea opiskelijan ohjaukseen?

Työnantajia ei jätetä yksin opiskelijan ohjaamisen kanssa. Työnantajilla ja työpaikkaohjaajilla on oikeus saada tukea työpaikoille opiskelijan ohjaamiseen. Tämä tapahtuu esimerkiksi siten, että opettaja käy opettamassa työpaikalla ja/tai työpaikkaohjaaja saa työpaikkaohjaajille suunnattua koulutusta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa määritellään ohjaustoimet. HOKS liitetään työpaikalla järjestettävää koulutusta koskeviin sopimuksiin. Edellä mainitut asiat koskevat niin koulutussopimusta kuin oppisopimusta.

4. Miksi koulutussopimuksissa ei makseta työnantajalle koulutuskorvauksia, mutta oppisopimuksissa niitä voidaan maksaa?

Merkittävin syy eroihin maksatuksissa ovat opiskelijalle maksettavat vastikkeet. Koulutussopimuksissa työnantaja ei saa maksaa palkkaa opiskelijalle, eikä työpaikoille makseta korvauksia koulutuksen järjestämisestä koskeviin kuluihin. Oppisopimuksessa taas työehtosopimuksen mukainen palkanmaksu on välttämätön. Koulutuksen järjestäjät maksavat työantajille koulutuskorvausta, mikäli he arvioivat koulutuksesta aiheutuvan työnantajille kustannuksia. 

 

Hyödyllisiä linkkejä

 

Katso videoita oppisopimuskokemuksista >>