Etusivu > Yrittajan Abc > Koulutus Ja Kehittaminen

Etsi

Ennakointiryhmät

Koulutustoimikuntajärjestelmä lopetettiin vuoden 2016 lopussa ja opetus- ja kulttuuriministeriö perusti osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin tueksi ennakointifoorumijärjestelmän. Tämä järjestelmä korvaa koulutustoimikunnat.

Ennakointiryhmiä on yhdeksän

 1. luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö
 2. liiketoiminta ja hallinto
 3. koulutus, kulttuuri ja viestintä
 4. liikenne ja logistiikka
 5. majoitus, ravitsemis- ja matkailupalvelut
 6. rakennettu ympäristö
 7. sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala
 8. teknologiateollisuus ja -palvelut
 9. prosessiteollisuus ja -tuotanto

Ennakointiryhmien tehtävät

 1. Osallistua laadulliseen ja määrälliseen ennakointiin ja mahdollisiin erillisiin ennakointihankkeisiin, jotka liittyvät ennakointiryhmän tehtävään.
 2. Analysoida ennakointitiedon pohjalta työelämän muuttuvia ja uusia osaamistarpeita ja niiden vaikutuksia koulutuksen kehittämiseen eri koulutusasteilla sekä varmistaa, että koulutusjärjestelmä tarjoaa kattavan mahdollisuuden hankkia työelämän erilaisissa tehtävissä tarvittavan osaamisen.
 3. Tehdä aloitteita tai suosituksia opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Opetushallitukselle ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen ja koulutuksen sisältöjen kehittämiseksi sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjille ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi.
 4. Kehittää ammatillisen ja korkeakoulutuksen välisiä toimintatapoja, joissa vuoropuhelun avulla ennakoidaan ja tunnistetaan työelämän tarpeet sekä niiden edellyttämät koulutusjatkumot.
 5. Tuoda havaitut kehittämiskohteet keskusteluun ja tehdä niihin liittyviä tutkimus- ja kehittämisehdotuksia.

>> Osaamisen ennakointifoorumi

>>Suomen Yrittäjien edustajat

 

Lisätietoja

johtaja Veli-Matti Lamppu

p. 050 344 2554