Etusivu > Yrittajan Abc > Koulutus Ja Kehittaminen > Koulu Yritysyhteistyo

Etsi

Onnistu kouluvierailulla

Yrittäjävierailut tekevät yrittäjyyttä tutuksi


Yrittäjyys on kiinnostava vaihtoehto yhä useammalle nuorelle. Koulun ja yrittäjien yhteinen tavoite on lisätä nuorten yrittäjämäistä toimintatapaa ja myönteisiä asenteita yrittäjyyttä kohtaan. Yrittäjien vierailut kouluissa ja oppilaiden vierailut yrityksissä ovat hyviä tapoja tehdä yrittäjyyttä ja työelämää tutuksi.

Vierailun tavoitteita

 • Viestittää positiivista asennetta yrittäjyyttä ja työelämää kohtaan. Jokaiselle löytyy oma paikka.
 • Viestittää, että yrittäjämäistä toimintaa tarvitaan kaikilla elämän osa-alueilla: koulussa, harrastuksissa, työssä jne.
 • Kannustaa nuoria pohtimaan yrittäjyyttä ammatti- ja uravaihtoehtona.
 • Saada nuoret pohtimaan yrittämisen tärkeyttä yhteiskunnassa ja omassa koulussa.

Hyvin suunniteltu on...

 • Tarvittavan taustatiedon saat keskustelemalla etukäteen opettajan kanssa oppilasryhmästä, sen toiveista, kiinnostuksen kohteista ja ajankohtaisista ilmiöistä sekä vierailun aikataulusta.
 • Sopikaa opettajan rooli. Hän voi olla esim. keskusteluttaja tai ”kellokalle”, joka pitää huolen aikataulusta.
 • Oppilaille voi antaa myös ennakkotehtävän. Se voi olla esimerkiksi kysymysten miettiminen yrittäjälle tai jokin teemaan liittyvää herättelytehtävä.
 • Tee muistilista ja aikataulu konkreettisista asioista, jotka olet ajatellut käsitellä. Varaa riittävästi aikaa keskustelulle. Mikäli mahdollista, sparraa esitystäsi esim. toisen yrittäjän, puolison tai jonkun nuoren kanssa.
 • Harkitse tarkkaan, tarvitaanko power point – dioja. Mikäli käytät dioja, käytä vähän tekstiä ja enemmän kuvia.

Mitä nuoret haluavat kuulla?

Nuoret arvostavat aitoutta, omia kokemuksiasi ja vinkkejä sekä kannustusta tulevaisuuteen. Oma tarina on paras! Alla on esimerkkejä sisällöistä.

Yrittäjätarina: Kerro omasta taustasi ja työstäsi

 • Kuinka sinusta tuli yrittäjä?
 • Millainen koulutus ja työura sinulla on?
 • Kerro konkreettisia esimerkkejä omasta työstä. Mitä työpäivän aikana tapahtuu? Miten työsi lopputulos näkyy?
 • Tarvitsetko työssäsi matematiikkaa, kieliä, maantietoa jne.? Mikä on ollut eri aineiden opiskelun merkitys työtehtävien kannalta?
 • Millaisia taitoja tarvitset työssäsi? Missä ja miten olet näitä taitoja oppinut?
 • Kerro myös muista työpaikkasi ammateista ja työtehtävistä ja niissä tarvittavista taidoista.
 • Antaako media oikeanlaisen kuvan ammatistasi ja toimialastasi?
 • Millaista on yrittäjän elämä? 

Yrityksen tarina ja yritys työpaikkana

 • Yritysidea, yritystarina ja yrityksen tuotteet ja palvelut mahdollisimman konkreettisesti. Miksi yritys on olemassa? Miten yritys liittyy oppilaiden elämään? Voit ottaa mukaan myös esimerkkejä tuotteista.
 • Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia yrityksellä on?
 • Kuinka yritykseen pääsee kesätöihin tai harjoitteluun?
 • Mihin asioihin kiinnität huomiota työhaastattelussa?
 • Mitä odotuksia sinulla on tuleville työtekijöille?
 • Kuinka vähäinenkin työkokemus ja harrastusten kautta saatu osaaminen voi auttaa työnhaussa?

Asiantuntijaluento tai työpaja

 • Kouluvierailu voi keskittyä myös omaan ydinosaamiseesi ja asiantuntemukseesi.

Yrittäjyys Suomessa, maailmalla ja omalla paikkakunnalla

 • Yrittäjyys ja työelämä tulevaisuudessa, millaisella osaamisella pärjää?
 • Nuoret ja yrittäjyys
 • Perustietoa yrittämisestä ja suomalaisesta yritysrakenteesta
 • Suomen Yrittäjät, sen tavoitteet ja paikallinen toiminta
 • Mistä saa lisätietoa yrittäjyydestä ja yrityksen perustamisesta?

Aktivoi nuoria osallistumaan


On tärkeää, ettei vierailusta tule kuivakka yksinpuhelu ja luento. Mieti, miten saat nuoret innostumaan. Opettaja voi olla apuna keskusteluttajana. Ei kannata kuitenkaan hermostua, jos joukossa on passiivisia tai yliaktiivisia.

Oppilaita kannattaa osallistaa kysymyksillä ja pienillä tehtävillä. Vastauksia voi miettiä vaikka yhdessä parin kanssa ja kirjoittaa post it - lapuille. 


Esimerkiksi:

 • Millaisia käsityksiä nuorilla on yrittäjyydestä yleisesti?
 • Mitä he tietävät yrityksestä ja sen tuotteista? Millaisia ammatteja he arvelevat yrityksessä olevan?
 • Miten he mainostaisivat yritystä ja kehittäisivät sen tuotteita?
 • Millaisia yritysideoita nuorilla on?
 • Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia ja urahaaveita nuorilla on? Miten yritteliäisyys näkyy heidän elämässään?

Jos mahdollista, oppilaat voisivat myös kokeilla jotain tuotetta tai työtehtävää vierailun aikana. Voit pyytää opettajaa keräämään palautetta oppilailta tilaisuuden jälkeen. Palaute helpottaa seuraavien vierailujen suunnittelua.


Onnistuneen vierailun eväät

 • Se on suunniteltu ja joustavasti toteutettu.
 • Olet oma persoonallinen itsesi ja innostunut asiastasi.
 • Kerrot konkreettisia esimerkkejä ja omia kokemuksiasi.
 • Käytät puhekieltä, vältät vaikeaa yrittäjäslangia.
 • Nuoret innostuvat keskustelemaan ja pohtimaan aihetta.
 • Vierailu jättää realistisen, mutta positiivisen kuvan yrittämisestä

 

PDF-version sivusta löydät täältä.