Etusivu > Yrittajan Abc > Koulutus Ja Kehittaminen > Koulu Yritysyhteistyo

Etsi

Paikallisyhdistysten parhaat käytännöt

Laadukkaalla oppilaitos- ja korkeakouluyhteistyöllä varmistetaan yrittäjyyttä edistävän koulutuksen oikea suunta kaikilla koulutusasteilla. Oppilaitosyhteistyö, yrittäjyyskasvatus ja työelämätaitojen kehittäminen luovat perustaa uudelle yrittäjyydelle, osaavalle työvoimalle ja yrittäjien oman osaamisen kehittämiselle.  Yhteistyö tukee myös ammatillisen ja korkea-asteen toimijoiden kykyä tuottaa osuvia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalveluja pk-yrityksille.

Alle on koottu Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten parhaita käytäntöjä yrittäjyyskasvatuksessa (lähde: Paikallisyhdistysarviointi 2016, Suomen Yrittäjät).
 


Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen oppilaitoksen arjessa

 • järjestetään opiskelijaryhmille ja opettajille yritysvierailuja
 • pidetään yrittäjäluentoja oppilaitoksissa
 • toimitaan vapaaehtoisina Nuori Yrittäjyys -opinto-ohjelmissa: kummeina, neuvonantajina, yritysvierailukohteina, luennoitsijoina ja tuomareina
 • palkitaan aktiivisia opiskelijoita stipendeillä
 • tuotetaan sisältöä erilaisiin yrittäjyyden teemapäiviin ja -tapahtumiin
 • autetaan nuoria kesätyön hakemisessa (esim. speed dating -tyyppiset tilaisuudet)
 • sovitaan paikallisyhdistykselle oma kummiluokka
 • suunnataan yrittäjyyskasvatusta päiväkodista korkea-asteelle saakka yhteistyökumppaneiden kanssa

"Yhteistyö alkaa jo päiväkoti/eskari-asteella, jolloin lapset koristelevat Jouluraitin joulukuuset, josta saavat stipendit."– Punkaharjun Yrittäjät ry

"Olemme järjestäneet yrittäjäluentoja koululla oppilaille, meillä on kummiluokka, opettajat tutustuivat yrityksiin." – Liperin Yrittäjät ry
 


Yrittäjyyskasvatuksen mahdollistaminen

 • maksetaan kuudesluokkalaisille osallistumismaksut ja bussikyydit Yrityskylään
 • annetaan käytössä olevia tiloja nuorten hyödynnettäväksi
 • kannustetaan jäsenistöä olemaan aktiivisia ja tekemään yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa sekä viestitään yhteistyömahdollisuuksista

"PopUp-tilaa käytetään myös nuorten hyväksi."Juvan Yrittäjät ry
 


Kokemuksen ja osaamisen jakaminen yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi

 • tuodaan yrittäjien näkemykset yrittäjyyskasvatuksen työryhmiin
 • osallistutaan koulujen opetussuunnitelmien laatimiseen
 • tuodaan ehdotuksia ja ideoita yrittäjyyden kurssien ja -koulutusohjelmien käynnistämiseksi
 • tavataan koulujen rehtoreita ja yhteysopettajia säännöllisesti yhteistyön suunnittelemiseksi

"Olemme olleet mukana ideoimassa Satakunnan Ammattikorkeakoulussa alkavaa uutta koulutusohjelmaa, jossa opiskelu kytketään opiskelijan oman yritystoiminnan ja sen kehittämisen ympärille." Pomarkun Yrittäjät ry