Etusivu > Yrittajan Abc > Koulutus Ja Kehittaminen > Koulutukset Yrittajille

Etsi

Tietokoneen ajokortti -tutkinnot

TIEKEn kehittämä Tietokoneen ajokortti –tutkinnot mittaavat suorittajan tieto- ja viestintätekniikan taitoja aloittelijasta tehokäyttäjään. Tietokoneen ajokortti on kansainvälisesti palkittu, suomalainen tietotekniikkakoulutuksen innovaatio. Kehitystyössä ovat vahvasti mukana ajokorttia kouluttavat organisaatiot, tieto- ja viestintätekniikan kouluttajat, julkinen sektori ja yrityselämän edustajat.

@-kortista Tietokoneen käyttäjän A-kortti -tutkintoon

@-korttiin sisältyvät tietoyhteiskunnan perusvalmiudet ovat kaikille hyödyllisiä taitoja. Tutkinnon suorittanut asioi sujuvasti internetissä, hallitsee sähköpostin ja tietokonelaitteiston käytön sekä tekstinkäsittelyn perusteet.

A-kortti on suunnattu hyötykäyttäjälle, joka käyttää tietokonetta työssä ja vapaa-aikana. Tutkinto sisältää tärkeimmät tietotekniikan osa-alueet. Tutkinnon suorittanut osaa itsenäisesti käyttää tietokonetta, hallitsee työvälineohjelmien peruskäytön, tuntee tietotekniikan peruskäsitteet sekä tunnistaa tietotekniikan soveltamisalueita.

AB-kortti edistyneelle tietokoneen käyttäjälle

AB-kortti on vaativa, pääosin valinnaisista moduuleista koostuva jatkotutkinto. Tutkinto tarjoaa erikoistumismahdollisuuden niihin tietotekniikan osa-alueisiin, joista suorittaja on erityisesti kiinnostunut. Suuntautumisvaihtoehdon mukainen AB­kortti -tutkinto on osoitus valitun aihealueen ammattiosaamisesta.

TIETY edistää tietotyötaitoja työelämälähtöisesti

TIETY - Tietotyötutkinto täydentää Tietokoneen ajokortti -tutkintoja keskittymällä tieto- ja viestintäteknisen osaamisen soveltamiseen. Se sopii kaikille tietotyön parissa työskenteleville edistäen niin yksilöiden kuin työyhteisöjen tietotyövalmiuksia. Tutkinnossa keskeisiä osaamisalueita ovat tietoturva ja tietosuoja, tiedonhaku, uusimmat viestintäteknologiat, tiedon tuottaminen sekä työssä jaksaminen ja ergonomia.

TIEKEn tutkintoihin valmentavat koulutukset ja näyttökoetilaisuudet löytyvät osoitteesta www.kurssihaku.fi. Palvelusta löytyy myös muiden alojen kurssitarjonta.

Lisätietoja
ajokorttitutkinnosta www.tieke.fi/ajokortti
TIETY-tutkinnosta www.tieke.fi/tiety
kurssihaku-palvelusta www.kurssihaku.fi