Opettajien koulutukset | Yrittajat.fi
Yrittäjät > Yrittajan Abc > Koulutus Ja Kehittaminen > Osaavia Opettajia Yrittavia Nuoria

Etsi

Opettajien koulutukset

Opettajien koulutukset kootaan seuraavista osioista:

  • Seminaarit - Kipinää yrittäjyyskasvatukseen

  • Toiminnalliset työpajat - Opitaan yhdessä

  • Kädet saveen - Opitaan tekemällä ja kokeilemalla


Seminaarit - Kipinää yrittäjyyskasvatukseen

Tulevaisuuden työ ja yrittäjyys-seminaari toimii innostavana lähtölaukauksena  opettajien koulutuksille. Tilaisuus tarjoaa näkökulmia työstä ja yrittäjyydestä nyt ja tulevaisuudessa. Seminaarissa kuullaan asiantuntija-alustuksen lisäksi opiskelijoiden ja yrittäjien kokemuksia työstä, yrittäjyydestä sekä yrittäjyyttä tukevista opinnoista. Tarkempi sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaitoksen/ korkeakoulun tai alueen verkoston kanssa yhdessä.

Esimerkkejä:

OAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu
Turun ammatti-instituutti
Turun ammattikorkeakoulu


Toiminnalliset työpajat  - Opitaan yhdessä

Toiminnalliset työpajat tuovat lisätietoa esimerkiksi seuraavista teemoista: yritystoiminta tutuksi,  osaamisen tuotteistaminen ja kaupallistaminen, oppilaitoksen ja yritysten yhteistyö, yrityksen kannattavuus ja hinnoittelu sekä asiakkuudet ja markkinointi

YES Pedagogiikkapaja tekee tutuksi yrittäjyyttä tukevan oppilaitoksen rakennuspalikat sekä antaa työkaluja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen omassa työssä.  Työpaja pohjautuu YES -verkoston yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirjaan

Asiantuntijaluennon ja työpajan tarkempi sisältö ja toteutus suunnitellaan yhdessä oppilaitoksen/ korkeakoulun tai alueen verkoston kanssa.

Esimerkkejä:

Ekami ja Ksao -ammatillisten oppilaitosten koulutuspäälliköt
Kaustisen musiikkilukio


Kädet saveen - Opitaan tekemällä ja kokeilemalla


Päivä yrittäjän kanssa

Päivä yrittäjän kanssa -konseptissa opettajat jalkautuvat alueen yrityksiin ennakkotehtävän mukaisesti. Päivän antia puretaan yhteisessä työpajassa.

Näkökulmia yrittäjyyteen etsitään yrittäjävarjostuksen kautta. Yrittäjän varjostaminen tarkoittaa pienyrittäjän rinnalla kulkemista yhden päivän ajan havainnoiden, keskustellen ja mahdollisesti osallistuen yrittäjän rinnalla hänen päivittäiseen työhönsä. Tavoitteena on saada ideoita ja verkostoja työelämäyhteistyön laajentamiseen sekä yrittäjyyttä edistävän koulutuksen kehittämiseen.

Päivä lisää opettajien ja yrittäjien välistä dialogia, yhdessä oppimista ja osaamisen molemminpuolista hyödyntämistä. Parhaimmillaan opettaja ja yrittäjä muodostavat tiimin, joka luo ratkaisuja opetuksen työelämälähtöisyyteen ja nuorten yrittäjävalmiuksien edistämiseen. 

Toteutus:

  • Päivä yrittäjän kanssa – INFO (johdanto ja ohjeistus)
  • Päivä yrittäjän kanssa (toteutus ohjeistuksen mukaisesti, joustavasti opettajan ja yrittäjän sopimana ajankohtana)
  • Yrittäjyyden työpaja,  (kokemusten purkaminen ja jatkosuunnitelmien pohtiminen)

Mallin taustalla on OPH:n hyvät käytännöt.

Lue lisää:


Opettajien yrittäjyysleiri

Opettajien yrittäjyysleiri tarjoaa innostavan sukelluksen yrittäjyyteen ja liiketoimintaosaamiseen.

Esimerkkejä:
KnowUp -leiri Etelä-Pohjanmaalla
Opettajien yrittäjyysleiri, Turun yliopisto

 


 

Osallistujien palautteita koulutuksista

”Oikein innostava ja positiivinen tilaisuus. Hienoa, että tällaista järjestetään! Paljon hyvää, tärkeää asiaa!”

"Yrittäjyysopinnoissa voisi paremmin hyödyntää verkostoitumista eri alojen kanssa. Aina ei tarvitse yrittää yksin!"

”Oli oikein tervetullutta nähdä työelämää toisestakin näkökulmasta ja pää onkin sen jälkeen pulpunnut ideoita.”

”Hyvä kokonaisuus. Oli mukava päästä muiden kanssa suunnittelemaan ensi vuodelle yhteisiä juttuja ja pohtia, miten opintoihin voisi sisällyttää enemmän yrittäjyyttä ja yrittäjyysasiaa”

”Parasta oli ehdottomasti opiskelijat, jotka kertoivat omasta yrittäjyyspolustaan.”

”Kokonaisuutena hyvä päivä myös verkostoitumisen kannalta.”

”Erittäin tervetullut tilaisuus oli ja hienoa, että paikalla oli yrittäjiä, opettajia ja myös opiskelijoita.”