Etusivu > Yrittajan Abc > Koulutus Ja Kehittaminen

Etsi

Työelämätoimikunnat

Ammatillisen koulutuksen tutkintojen laadun varmistamisen tueksi on asetettu työelämätoimikunnat.

Työelämätoimikuntien tehtävänä on osallistua ammatillisen koulutuksen tutkintojen näyttöjen toteutukseen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen. Käytännössä tätä tehdään seuraamalla ammatillisten tutkintojen järjestämistä valtakunnallisen palaute-, seuranta- ja arviointitiedon avulla sekä tekemällä vierailukäyntejä näyttöympäristöihin.

Jos työelämätoimikunta havaitsee tutkintojen järjestämisessä puutteita, niistä toimitetaan tieto opetus- ja kulttuuriministeriölle. Työelämätoimikunnat voivat antaa myös lausuntoja opetus- ja kulttuuriministeriölle osaamisen arvioinnin toteutussuunnitelmista. Lisäksi työelämätoimikunnat osallistuvat ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen ja tutkintojen perusteiden kehittämiseen sekä käsittelevät opiskelijan osaamisen arviointia koskevat oikaisupyynnöt.

Kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot on sijoitettu 39 työelämätoimikuntaan. Suomen Yrittäjillä on edustus 24 työelämätoimikunnassa.

Suomen Yrittäjien edustajat työelämätoimikunnissa:

Työelämätoimikuntien jäsenet

tyoelamatoimikuntien_jasenet.pdf

Lisätietoja työelämätoimikuntien toiminnasta saa:

http://www.oph.fi/reformintuki/laadunvarmistus/tyoelamatoimikunnat

Lisätietoja Suomen Yrittäjissä antaa Veli-Matti Lamppu: