Etusivu > Yrittajan Abc > Koulutus Ja Kehittaminen > Yrittajatutkinnot

Etsi

Yrittäjän ammattitutkinto

 

Yrittäjän ammattitutkinto sopii sekä yrittäjyyden alkutaipaleella olevalle että yrityksen käynnistämistä suunnittelevalle. Tutkinto koostuu kolmesta osasta, joita ovat

  • liikeidean täsmentäminen
  • liiketoimintasuunnitelman laatiminen
  • liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen.


Liikeidean täsmentäminen lähtee toimintaedellytysten selvittämisestä. Siinä otetaan kantaa omiin valmiuksiin, toimialan näkymiin ja riskeihin sekä verkostoitumisen mahdollisuuksiin.

Liiketoimintasuunnitelmaa tehtäessä selvitetään tarkemmin toimintaympäristöä, kilpailutilannetta, asiakkaita, tuotteita ja palveluja sekä kannattavuutta.

Liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen voi tarkoittaa yrityksen konkreettista perustamista tai toiminnan kehittämistä laaditun liiketoimintasuunnitelman mukaiseksi.

Lisätietoa:

 

Päivitetty 19.9.2014