Etusivu > Yrittajan Abc > Koulutus Ja Kehittaminen > Yrittajatutkinnot

Etsi

Yrittäjän oppisopimuskoulutus

Yrittäjän kannattaa harkita oppisopimuskoulutusta mm. silloin, kun

 • sukupolvenvaihdos yrityksessä on ajankohtainen
 • on tarve kehittää uuden yrityksen liiketoimintaa
 • halutaan vahvistaa ja kehittää omaa yrittäjyys- ja ammattiosaamista ja luoda verkostoja
 • muodollinen pätevyys puuttuu.

Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu koulutuksen järjestäjän ja yrittäjän väliseen sopimukseen.

Yrittäjän oppisopimuskoulutukseen sovelletaan samoja tavoitteita, säännöksiä ja määräyksiä kuin muuhunkin oppisopimuskoulutukseen. Yrittäjä voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon tai muuta lisäkoulutusta.

Yrittäjän oppisopimuskoulutus on mahdollinen, kun henkilö on tehnyt ilmoituksen yrittäjätoiminnan aloittamisesta verottajalle (Y-tunnus), hän maksaa yrittäjän eläkevakuutusta ja yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja/tai arvonlisäperintärekisteriin. Opintojen päätoimisuuden minimi on tehdä 25 viikkotuntia tavoitteena olevan tutkinnon mukaisia työtehtäviä ja yrittäjyyttä.

Yrittäjän oppisopimuksessa toisessa yrityksessä tai organisaatiossa toimiva kokenut yrittäjä tai työntekijä toimii mentorina. Mentoroinnin ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen perustana on vahva sitoutuminen ohjaukseen. Yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa tärkeää on asiantuntemus, jossa ohjaaja keskittyy perehdyttämistyöhön ja on valmis antamaan siihen aikaa.

Opintososiaaliset etuudet opiskelijalle:

 • päiväraha 15 € /opetuspäivä
 • perheavustus 17 € /opetuspäivä, jos opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia
 • matkakorvaus, jos matka tietopuoliseen opetukseen on yli 10 km kotoa tai oppisopimuspaikasta (yksi meno-paluu/kurssijakso, halvimman matkustustavan mukaan)
 • majoittumiskorvaus 8 € (yövyttäessä opiskelupaikkakunnalla)
 • Yrittäjän oppisopimuksessa työpaikkakouluttajalle maksetaan koulutuskorvausta, jos toisen yrityksen aikaa ja asiantuntemusta käytetään ohjauksessa hyväksi.
 •  

Aloitusvaiheessa on tärkeää pohtia seuraavia asioita:

 • Mitä yrittäjä odottaa oppisopimukselta?
 • Mikä on koulutuksen tavoite?
 • Onko yrittäjän mahdollisuus sitoutua vaativaan koulutusprosessiin?
 • Kuinka monipuolisia omat työtehtävät ovat suhteessa koulutuksen tavoitteisiin?

 

Lisätietoja:

 

Päivitetty 12/2018