Etusivu > Yrittajan Abc > Koulutus Ja Kehittaminen

Etsi

Yritystoiminnan arviointi

Yrityksen kehittäminen on monitahoinen tehtävä, jossa ihmisten halu, tahto, näkemys, realismi sekä tieto ja taito yhdistyvät kehittämistoiminnaksi johtamisessa tai markkinoinnissa, tuotannossa tai tuotekehityksessä, taloushallinossa tai koulutuksessa jne. Kyse voi olla kokonaisvaltaisista kehittämisprosesseista, tai rajatuimmista toiminnan kehittämisalueista, mutta taustalle tarvitaan aina organisaation ihmisten oma halu kehittää ja kehittyä.

Joskus yrityksen kehittämistoimiin kannustaa kilpailutilanne, joskus pelkkä halu uudistaa rutiininomaisia käytäntöjä tai vanhentuneita rakenteita. Onnistuneen lopputuloksen kannalta hyväksi toimintamalliksi on monissa kehittämiscaseissa todettu yritysjohdon avoimuus sekä valmius keskusteluun.

Erota menestyjä keskinkertaisesta

Oy Benchmarking Ltd on julkaissut itsearvioinnin työkirjasarjan, joka helpottaa ihmisten ottamista mukaan organisaation kehittämiskohteiden löytämiseen ja kehittämisen käynnistämiseen. Tämä osio perustuu po. kirjoissa esitettyihin kehittämisalueisiin.

Kirjojen avulla esitetään erilaisia yleisesti tunnettuja johtamis- ja kehittämismalleja kuten laatupal­kintomalleja ja laatustandardeja. Kirjat kuvaavat näiden mallien sisällön esimerkkipareilla, mitä tekevät keskinkertaiset ja mitä tekevät menestyjät.

Kun samanaikaisesti näemme sekä huonon että hyvän suorituksen, ymmärrämme, mistä ero johtuu, ja pystymme luomaan omat ratkaisumme. Menestyvän yrityksen esimerkit nostavat mielikuvaamme paremmista ratkaisuista ja antavat rohkeutta asettaa omat tavoitteet aikaisempaa korkeammalle.

Käydessäsi läpi esimerkkejä, voit tulostaa itsellesi itsearviointilomakkeen, jota täytät sivujen selailun yhteydessä.

Kirjoissa vaikeaselkoinen kieli on muutettu arkipäiväisiksi ja helposti ymmärrettäviksi tarinoiksi. Kirjat soveltuvat organisaation kehittämistyökaluksi ja koulutusmateriaaliksi, vaikka organisaatio ei ottaisikaan esitettyjä johtamis- ja kehittämismalleja käyttöön. Kirjat esimerkit sopivat kaikille itseään kehittäville organisaatioille alasta riippumatta.

Kirjojen aihealueita ovat: laatupalkintomallit, laatujohtaminen, ympäristöjohtaminen, turvallisuus­johtaminen, työkyvyn johtaminen, yrityksen yhteiskuntavastuu, six sigma, balanced scorecard, prosessi­johtaminen ja henkilöstöjohtaminen. Kirjasarja on jatkuvasti laajeneva.

Kirjoihin sisältyy myös organisaation itsearviontiprosessi, joka toimii, kuten ihmisen mieli luonnostaan toimii ja jota ei tarvitse opettaa.

Lisää tietoa kirjoista saat osoitteesta: www.changemanager.org


>> Kirjaudu jäsennumerolla sivun ylälaidasta lukeaksesi lisää!
 

Suomen Yrittäjien jäsenenä olet aina ajan tasalla.

Julkaisemme jatkuvasti ajankohtaista tietoa yritystoiminnasta jäsenillemme. Liittymällä jäseneksi saat käyttöösi koko järjestön tarjoamat edut