Etusivu > Yrittajan Abc

Etsi

Lomautus

Lomautus on työnantajan päätökseen perustuva työnteon ja palkanmaksun keskeytys työsuhteen pysyessä voimassa. Käytännössä työnantaja säästää palkkakulut lomautuksen aikana. Vain sijaisena oleva määräaikainen voidaan lomauttaa (ei muita määräaikaisia).

Lomautus voidaan määrätä määräajaksi tai toistaiseksi.

Työnantajan toimeenpanemalle lomauttamiselle on oltava taloudelliset ja/tai tuotannolliset perusteet. Työntekijää on kuultava työnantajan ennakkoselvityksen perusteella lomautuksen perusteista, sen laajuudesta, toteuttamistavasta, alkamisesta ja kestosta.

Ennakkoselvitys lomautuksesta -lomake
» Asiakirjapankin Työsuhteet ja työoikeus -lomakkeet (edellyttää kirjautumista jäsennumerolla)

Työnantajan on pyynnöstä annettava kirjallinen todistus lomautuksesta.

Työnantajan on annettava henkilökohtainen lomautusilmoitus viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista.

Lomautusilmoitusmalli
» Asiakirjapankin Työsuhteet ja työoikeus -lomakkeet (edellyttää kirjautumista jäsennumerolla)

Työnantajan irtisanoessa lomautetun työntekijän on työntekijällä kuitenkin oikeus irtisanomisajan palkkaan, vaikka työtä irtisanomisajaksi ei ole tarjota. Työnantaja saa vähentää irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkan, jos työsuhteessa noudatettava lomautusilmoitusaika on lain tai sopimuksen mukaan 14 päivää pitempi.

Jos työntekijän lomautus on kestänyt yli 200 päivää, työntekijä saa irtisanoa sopimuksen päättymään heti, jolloin työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle työnantajan irtisanomisajan määräisen irtisanomisajan palkan.