Etusivu > Yrittäjän ABC > Minustako Yrittaja > Omistajanvaihdos > Omistajanvaihdoshanke

Etsi

Transeo Summit

Transeo järjesti 26.3. vuosittaisen kansainvälisen mikro- ja pk-yritysten omistajanvaihdoshuippukokouksen. Paikalla oli yli 150 asiantuntijaa. Transeo on vuonna 2009 aloittanut eurooppalainen yhdistys, joka on perustettu edistämään mikro- ja pk-yritysten omistajanvaihdoksia. Se jakaa tietoa, hyviä käytäntöjä ja mahdollistaa verkostoitumisen.

Yksi merkittävä avaus tämän vuoden konferenssissa oli Transeon entistä tiiviimpi Euroopan komission kanssa tehtävä yhteistyö. Komissio osallistui myös konferenssin ohjelman tuottamiseen.

Näyttää siltä, että nyt on uusien tuulien aika Euroopassa! Kokouksessa keskusteltiin vahvasti yhteistyön mahdollisuuksista ja korostettiin, että jokaisen maan tulisi luoda oma kansallinen selkeä omistajanvaihdosten ohjelma. Sen jälkeen eri maiden välinen yhteistyö tulee ottaa käytännönläheisen työn alle ja pohtia esimerkiksi kansainvälisesti yhteisiä projekteja. Tätä työtä on mahdollista tehdä uuden rahoituskauden pk- yrityksille suoraan suunnatun COSME-ohjelman puitteissa.  Puheenvuoroissa nousi esiin se, että Euroopan kilpailukyvystä ja mikro- ja pk-yrittäjien aseman edistämisestä puhutaan paljon, mutta konkreettiset toimet puuttuvat edelleen. Uudet direktiivit päinvastoin heikentävät pk-yritysten asemaa.

Päivän kysymys kuului: mistä yritykset löytävät jatkajan yritystoiminnalle? Edelleen keskusteltiin mikro- ja pk-yritysten rahoituksen saatavuuden ongelmista. Myös ostajien ja myyjien kohtaaminen on yhä ongelma. Yritysmarkkinat ovat vielä alavireessä mikro- ja pk-yrityksien kohdalla.

Konferenssin eri puheenvuoroista voidaan poimia joukko toimenpide-ehdotuksia, joilla tähdätään tulevaan.

Keskeisimpinä teemoina olivat omistajanvaihdoksiin liittyvän tietoisuuden lisääminen, oikea-aikainen ohjaus ja neuvonta yrityksille sekä rahoitusmahdollisuuksien kehittäminen.  Erityisesti tulisi panostaa koulutuksen ja tiedottamisen kautta myös toimivan yrityksen ostamisen kautta syntyvään yrittäjyyteen. Lisäksi korostettiin riittävän ajoissa alkavaa valmistelua. Kun yritykset saadaan riittävän ajoissa suunnittelemaan tulevaisuuttaan ja seuraavaa askelta, onnistumisen mahdollisuudet paranevat.

Yritysmarkkinat ovat muuttumassa. Ranskalaispankin tuore selvitys kertoo trendistä, jonka mukaan (n=15 000) nykyisin vilkkaimmin yrityksiään myyvät 45—55-vuotiaat, ja ostajina puolestaan enemmistönä ovat 35—45-vuotiaat. Eläköityminen ei enää näyttäisi olevan omistajanvaihdoksen merkittävin syy.

Tulevaisuudessa kasvun yksi ydin on onnistuneissa omistajanvaihdoksissa. Tämän saavuttamiseen tarvitaan toimiva keskitetty yrityskauppapaikka, joka kokoaa myös Euroopan tasolla yhteen yritysten ostajat ja myyjät. Mikäli kotimarkkinoilta ei löydy jatkajaa, voivat kansainvälisesti, vähintään eurooppalaisilla markkinoilla toimivat yrityskauppapaikat mahdollistaa hyvin toimivien paikallisten yritysten jatkuvuuden. Tämän kautta maan rajojen ylittävät yrityskaupat tulevat laajentumaan myös mikro- ja pk-sektorille.

Suomen tulisi jatkossa entistä vahvemmin panostaa elinkeinoelämän ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseen myös omistajanvaihdosten näkökulmasta, eikä keskittyä pelkästään startup-sektoriin.

Kaikkialla Euroopassa tarvitaan monipuolinen yrityskulttuuri, joka pystyy palvelemaan niin paikallisia kuin kansainvälisiä tarpeita. Yritysten tarpeita varten Suomessa kannattaakin jatkaa yrityspalveluverkoston selkeyttämistä. Erityisesti tiedottamista uusista palvelumuodoista, kuten sivuilta löytyvästä yrityksen kehittämiskartoituslomakkeesta, tarvitaan.

Kun omistajanvaihdosprosessi aloitetaan ajoissa, ollaan selvillä yrityksen arvosta sekä valmistaudutaan henkisesti ja taloudellisesti myyntiin, on omistajanvaihdoksen onnistumisen edellytykset kunnossa. Näin varmistetaan yrityksen myyntikunto ja toisaalta yrityksen toiminnan jatkuvuus. Hollantilaisen esimerkin mukaan voisimme kysyä omistajilta: ”Haluatko antaa yrityksellesi toisen elämän?”

Mahdollisten ostajien kiinnostuksen herättelyssä voidaan käyttää esimerkkejä onnistuneista yrityskaupoista ja näin aloittaneista uusista yrittäjistä. Onnistuneet omistajanvaihdokset vaativat myös yhteiskunnallista panosta. Yrityksille tulee tarjota oikea-aikainen ja osaava neuvonta ja keskitetty markkinapaikka. Yrittäjiksi aikoville on viestittävä yrittäjäksi ryhtymisen mahdollisuuksista toimivan yrityksen ostamisen kautta. Lisäksi yhteistyötä on lisättävä julkisten ja markkinaehtoisten toimijoiden välillä myös Euroopan laajuisesti. Näin varmistetaan kasvu ja uusien työpaikkojen luominen.

Marju Silander