Etusivu > Yrittäjän ABC > Minustako Yrittaja > Rahoitussuunnittelu

Etsi

Oma pääoma

Yrityksen oma pääoma muodostuu yritykseen sijoitetusta pääomasta sekä tulorahoituksesta kertyneestä yritykseen jätetystä pääomasta. Pääomaa kertyy myös omaisuuden arvonnousujen kautta.

Yrityksen liiketoiminta sitoo pääomaa. Tästä syystä on suositeltavaa, että alkavaan yritykseen sijoitetaan riittävästi rahaa toiminnan kulujen kattamiseksi. Tulorahoituksen kautta kertyy aloittavassa yrityksessä hitaasti omia pääomia, joten ensimmäisiä vuosia varten tarvitaan riittävä puskuri omia pääomia toiminnan turvaamiseksi.

Yhtiön taseessa sidottua omaa pääomaa ovat osakepääoma, ylikurssirahasto, vararahasto sekä arvonkorotusrahasto. Muut rahastot, tilikauden voitto tai tappio ja edellisten kausien voittovarat ovat vapaata omaa pääomaa.  


päivitetty 16.4.2013