Etusivu > Yrittajan Abc > Minustako Yrittaja > Yritysmuodot Ja Vastuut

Etsi

Elinkeinovapaus

Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ammattimaisesti pitää kaupan, ostaa tai myy tai muutoin vastiketta vastaan hankkii tai luovuttaa tavaroita tai palveluksia.

Elinkeinotoiminnassa tulee säilyttää terve ja toimiva taloudellinen kilpailu ja välttää määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Sen turvaamisesta on säännökset kilpailulaissa. Laissa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa taas säädetään, että elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä.

Suomessa lähtökohtaisesti kuka tahansa itseään ja omaisuuttaan hallitseva saa harjoittaa elinkeinotoimintaa ilman viranomaisten myöntämää lupaa. Holhottavaa tai konkurssissa olevaa tämä pääperiaate ei koske. Lisäksi joidenkin elinkeinojen harjoittaminen on kuitenkin säädetty luvanvaraiseksi. Joidenkin elinkeinojen osalta edellytetään viranomaisille tehtävää ilmoitusta elinkeinotoiminnan aloittamisesta.

>> Luvanvaraiset elinkeinot
>> Ilmoituksenvaraiset elinkeinot