Etusivu > Yrittäjän ABC > Osaaminen Ja Koulutus > Opintojen Aikaiset Tuet

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tuet työntekijöiden kouluttamiseen

Työnantajan koulutusvähennys

Jos koulutat työntekijöitäsi palkallisella työajalla, on yrityksesi mahdollisesti oikeutettu työnantajan koulutusvähennykseen verotuksessa.

Koulutusvähennyksen edellytyksenä on, että järjestämäsi koulutus perustuu laatimaasi koulutussuunnitelmaan ja liittyy työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin sen hetkisen työnantajan palveluksessa.

Koulutussuunnitelmasta säädetään yhteistoimintalaissa (16 §) ja laissa taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (3 §). Jos yrityksesi ei kuulu yhteistoimintalain piiriin eli työllistää vähemmän kuin 20 henkilöä, koulutussuunnitelma on laadittava taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain mukaan.

Yrityksesi voi vähentää elinkeinotoiminnan tulosta koulutusvähennyksen, joka on laskennallisesti noin puolet koulutusajan palkkakuluista. Koulutusvähennyksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden. Koulutusvähennyksen vähimmäismäärä on 1 koulutuspäivä työntekijää kohti eli 6 tuntia koulutusta.

Yrityksesi saa koulutusvähennyksen ainoastaan työntekijän koulutuksesta. Koulutusvähennykseen oikeuttavina työntekijöinä ei pidetä yrityksen vuokraamia vuokratyöntekijöitä. Yrittäjä, esimerkiksi elinkeinonharjoittaja tai osakeyhtiön ainoa osakas, ei ole yrityksensä työntekijä. Myöskään toimitusjohtaja ei ole työsuhteessa, eli häntä ei lasketa työntekijäksi.

Katso nämä:

TE-palvelujen tukemat yhteishankintakoulutukset

Yrityksesi voi kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitä yhteistyössä julkisten työ- ja elinkeinopalvelujen kanssa ja niiden osin tukemana. Koulutukseen voi osallistua myös yrittäjäksi ryhtyvä tai yrittäjä työntekijöidensä rinnalla.

TE-toimistot ja ELY-keskukset suunnittelevat ja toteuttavat ammatillista koulutusta yhteistyössä työnantajien kanssa niin kutsuttuna yhteishankintakoulutuksena. Yhteishankintakoulutuksissa yrityksesi osallistuu koulutuksen rahoitukseen ja opiskelijavalintaan. Osa koulutuksen rahoituksesta tulee TE-palveluilta.

Yhteishankintakoulutuksella yrityksesi voi

  • etsiä ammattitaitoisia työntekijöitä, silloin kun yrityksesi tarvitsemia osaajia ei valmistu muusta koulutuksesta (nk. RekryKoulutus)
  • saada henkilöstölle räätälöityä ammatillista koulutusta (nk. TäsmäKoulutus)
  • auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitä löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitä (nk. MuutosKoulutus).

Katso nämä:

  • Työvoimakoulutuksesta yleisesti ELY-keskuksen sivuilla
  • Yhteishankintakoulutuksista TE-palvelujen sivuilla
  • RekryKoulutuksesta TE-palvelujen sivuilla
  • TäsmäKoulutuksesta TE-palvelujen sivuilla
  • MuutosKoulutuksesta TE-palvelujen sivuilla

Oppisopimuksen koulutuskorvaus

Jos yrityksessäsi on oppisopimusopiskelijoita, voidaan yrityksellesi maksaa koulutuskorvausta, mikäli koulutuksen järjestäjä arvioi oppisopimusopiskelijan ohjauksesta aiheutuvan yrityksellesi kustannuksia. Aina koulutuskorvausta ei siis makseta.

Koulutuskorvaus sovitaan tapauskohtaisesti oppisopimusta tehtäessä. Koulutuskorvauksen maksaa oppisopimustoimisto tai oppisopimuksen järjestävä oppilaitos.

On muistettava, että koulutuskorvauksen maksatus perustuu koulutuksen järjestäjän tekemään arviointiin, ja monet koulutuksen järjestäjät eivät maksa koulutuskorvauksia lainkaan lisäkoulutuksen osalta.

Korotettua koulutuskorvausta maksetaan, jos oppisopimusopiskelijasi on kuluvana vuonna perusopetuksen tai kymppiluokan päättänyt. Korvaus on tarkoitettu työnantajille nuoren oppisopimusopiskelijan tarpeet huomioivaan ohjaukseen ja tukeen.

Katso nämä:

Oppisopimuksen palkkatuki

Mikäli otat yritykseesi oppisopimuskoulutukseen työttömän henkilön, voi yrityksesi saada työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea.

Mikäli tuki myönnetään työttömän vamman tai sairauden perusteella, on sen määrä koko koulutuksen ajan 50 prosenttia palkkauskustannuksista.

Palkkatukea voidaan maksaa koko oppisopimuksen ajalta. Tarkista palkkatuen edellytykset paikkakuntasi TE-toimistosta.

Katso myös: