Etusivu > Yrittäjän ABC > Osaaminen Ja Koulutus > Opintojen Aikaiset Tuet

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tuet yrittäjän kouluttautumiseen

Aikuiskoulutustuki

Jos olet päätoiminen yrittäjä ja joudut vähintään kaksi kuukautta kestävän koulutukseen osallistumisen takia vähentämään yritystoimintaasi tai keskeyttämään sen kokonaan, voit hakea yrittäjän aikuiskoulutustukea Työllisyysrahastolta.

Jotta voit saada aikuiskoulutustukea, sinulle pitää olla kertynyt yhteensä vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa tuen alkamispäivään mennessä. Sinulla täytyy olla myös YEL-vakuutus, joka on ollut voimassa vähintään vuoden välittömästi ennen tuettavan opiskelun alkua. Olet myös saanut suurimman osan tuloistasi yritystoiminnasta.

Aikuiskoulutustuella korvataan päätoimisesta opiskelusta aiheutuvaa tulonmenetystä. Jotta voit saada aikuiskoulutustukea, verotettavien yritystoiminnan ansiotulojesi pitää alentua koulutuksen takia tukiaikana vähintään kolmanneksella. Voit myös keskeyttää yritystoimintasi tilapäisesti opiskelun ajaksi.

Aikuiskoulutustukea voit saada suomalaiseen, julkisen valvonnan alaiseen oppilaitoksen opintoihin kuten yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa järjestettäviin tutkintoon tai tutkinnon osien suorittamiseen johtaviin opintoihin sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen. Lisäksi voit saada aikuiskoulutustukea vapaan sivistystyön koulutuksiin, jotka ovat ammatillista osaamista ja pätevyyttäsi lisääviä.

Katso nämä:

  • Aikuiskoulutustuen saamisen ehdot Työllisyysrahaston sivustolla

Opintotuki

Jos opiskelet päätoimisesti vähintään kahden kuukauden ajan ja joudut sen vuoksi vähentämään yritystoimintaasi tai keskeyttämään sen kokonaan, voit hakea Kelan opintotukea, joka koostuu opintorahasta sekä opintolainan valtiontakauksesta.

Ansio- ja pääomatulosi vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa voit nostaa opintotukea. Sinun pitää itse huolehtia siitä, etteivät vuositulosi ylitä vuositulorajaasi. Huomaathan, että vuositulojen laskentaan otetaan mukaan kaikki elinkeinotoiminnasta vuoden aikana saadut tulot siitäkin huolimatta, että tulot on hankittu ennen opintojen alkamista tai opintojen päättymisen jälkeen.

Katso nämä:

Starttiraha

Jos olet käynnistämässä yritystoimintaa starttirahalla, voit yhdistää tähän myös yrittäjäksi aikoville suunnattuja koulutuksia. Koulutukset voivat olla esimerkiksi TE-palvelujen yrittäjäkursseja ja -koulutuksia sekä yrittäjän ammattitutkintoon tai sen osan suorittamiseen tähtääviä koulutuksia.

Katso nämä:

  • Starttirahan saamisen ehdot TE-palvelujen sivustolla
  • Yrittäjäkoulutuksista TE-palvelujen sivustolla