Etusivu > Yrittäjän ABC > Osaaminen Ja Koulutus > Osaamisen Kehittaminen

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Aloita osaamisen kehittäminen näin

Olemassa olevan osaamisen tunnistaminen on ensimmäinen askel, kun lähdet kehittämään omaa tai työntekijöidesi osaamista.

Kun yrittäjä haluaa lähteä kehittämään omaa tai työntekijöidensä osaamista, kannattaa edetä kolmen askeleen kautta: kartoita osaaminen, tunnista oppimisen tavat ja etsi sopiva palvelu.

Askel 1: Kartoita osaaminen ja kehittämistarpeet

Osaamisen tunnistaminen on uuden oppimisen lähtökohta. Jokaisella yrittäjällä ja työntekijällä on omat vahvuutensa, joiden kartoittaminen on tärkeätä. Mitä tarkempi kuva sinulla on omasta ja työntekijöidesi osaamisesta ja sen katvealueista suhteessa yritystoimintasi tarpeisiin tai muihin alasi ammattilaisiin, sitä paremmin kykenet haarukoimaan myös ne alueet, joissa on syytä kehittyä. 

Jokainen meistä on jossain määrin sokea vahvuuksilleen ja kehittämistarpeilleen. Osaamisen kartoittamiseen on onneksi tarjolla erilaisia työkaluja ja palveluita, joita kannattaa hyödyntää.

Yrittäjän oman osaamisen kartoituksen voit aloittaa vapaamuotoisesti pohtimalla osaamistasi vaikkapa kollegoidesi, työntekijöidesi tai tuttaviesi kanssa. Apua tähän saat myös oppilaitoksista ja muista julkisista yrityspalveluista sekä mentoreilta ja yrityskummeilta.

Suoritetut tutkinnot ja ammattipätevyydet ovat luonnollisesti osa yrittäjän osaamista. Tilastokeskuksen mukaan yrittäjistä 46 prosenttia on suorittanut toisen asteen tutkinnon. 41 prosentilla on yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto. 13 prosenttia yrittäjistä on käynyt pelkän peruskoulun. Voit tarkistaa tutkintosi ja muut opintosuorituksesi Opetushallituksen palvelusta.

Työntekijän osaamisen kartoittamisessa voit käyttää apuna esimerkiksi ammatillisten tutkintojen perusteisiin kuvattua osaamista, joka tietyn ammatin taitajalla on oltava. Myös korkeakoulututkinnoista on saatavilla melko kattavasti osaamiskuvauksia. Tutkintojen lisäksi myös ammatti- ja alakohtaiset pätevyysvaatimukset antavat osviittaa henkilökuntasi osaamisalueiden määrittelyyn.  

Henkilöstösi osaamisen tunnistamisen lisäksi on hyvä olla hereillä oman alan ja laajemman työelämän muutoksista ja siitä, miten ne vaikuttavat yrityksesi tarvitsemaan osaamiseen. Kun pohdit, millaiseen osaamiseen yrityksesi on syytä pidemmällä aikavälillä panostaa, kannattaa tutustua Opetushallituksessa toimivan ja laajasti eri toimialoja edustavan Osaamisen ennakointifoorumiin osaamistarve-ennusteisiin.

Voit aloittaa henkilöstösi osaamisen kartoituksen vapaamuotoisesti esimerkiksi osana kehityskeskusteluja tai yrityksen kehittämiseen suunnattuja henkilöstötilaisuuksia. Osaamisasiat kannattaa kytkeä yrityksesi liiketoiminnan ja strategian suunnittelun ytimeen.

Apua osaamisen kartoittamiseen voit toki hankkia myös oppilaitoksista ja siihen erikoistuneilta yrityksiltä.

Lisätietoa:

• Opetushallituksen määrittelemät ammatillisten tutkintojen perusteet
• Opetushallituksen Osaamisen ennakointifoorumin ennakointityön tulokset
• Suomi.fi:n listaus ammattipätevyyksistä

Askel 2: Tunnista ominaiset oppimisen tavat

Kun olet kartoittanut osaamista ja paikantanut kehittämistarpeita, on hyvä pohtia, mitkä ovat tehokkaimmat tavat oppia. Yksi oppii parhaiten tekemällä ja kokeilemalla, toinen lukemalla ja kirjoittamalla, kolmas taas kuuntelemalla ja katselemalla. Toiset kaipaavat yhteisöllisyyttä, toiset opiskelevat tehokkaimmin itsenäisesti. Monien kohdalla sopivimmat oppimistavat löytyvät näiden yhdistelmistä.

Mitä tarkempi kuva sinulla on osaamistarpeiden lisäksi sopivimmista oppimistavoista, sitä paremmin kykenet valitsemaan itsellesi tai työntekijöillesi parhaiten soveltuvat osaamisen kehittämisen muodot ja palvelut.  Luonnollisesti myös käytössä olevat aika- ja muut resurssit vaikuttavat valintaan.

Askel 3: Löydä sopiva osaamisen kehittämisen palvelu

Kun olet kartoittanut osaamisen kehittämistarpeet ja tunnistanut ominaiset oppimisen tavat, on aika etsiä näihin parhaiten vastaavat osaamisen kehittämisen muodot ja palvelut.