Etusivu > Yrittäjän ABC > Osaaminen Ja Koulutus > Osaamisen Kehittaminen

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työntekijöiden osaamisen kehittäminen

Mitä osaavampia yrityksesi työntekijät ovat, sitä paremmin yrityksesi pystyy vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.

Työntekijöidesi osaaminen on yrityksesi kilpailukyvyn tärkein tekijä, josta kannattaa huolehtia järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Kun yrityksesi tarjoaa henkilöstölle hyvät mahdollisuudet osaamisen ylläpitämiseen, on yrityksesi myös houkutteleva työpaikkana. 

Työntekijältä vaaditaan hyvää ammatti- ja toimialakohtaista erityisosaamista. Tämän lisäksi häneltä edellytetään yleisempiä työelämätaitoja, joita ovat esimerkiksi ongelmanratkaisukyky ja luovuus, digitaalisten perustyökalujen hallinta, oppimis- ja paineensietokyky, itseohjautuvuus ja aloitteellisuus, tiimityö- ja vuorovaikutustaidot sekä työyhteisön pelisääntöjen noudattaminen. Työarjessa nämä kaksi osaamisen tasoa limittyvät toisiinsa.

Osa ammatti- ja alakohtaisista osaamisista sekä yleisemmistä työelämäosaamisista on niin kutsuttuja “kovia taitoja”, kuten tietyn teknologian käyttäminen, jotka ovat konkreettisia ja helpommin koulutettavissa ja mitattavissa. Osa on niin kutsuttuja “pehmeitä taitoja”, kuten asenteet ja taipumukset, jotka ovat vähemmän konkreettisia ja siten hankalammin koulutettavissa ja mitattavissa.

Tyypillisesti yritykset keskittyvät kehittämään työntekijöidensä kovia taitoja. Ne liittyvät vaikkapa uuden koneen, ohjelmiston tai prosessin käyttöönottoon. Joskus tarpeen on kuitenkin vahvistaa työntekijän pehmeämpiä taitoja, kuten viestintää ja johtamista. Monesti näiden kahden taitoulottuvuuden kehittäminen on hyvällä koulutussuunnittelulla yhdistettävissä.

Myös hyvinvointi on tärkeä oppimisen ja kehittymisen ehto. Mitä paremmassa kunnossa työntekijät ja työviihtyvyys ovat, sitä parempaa työjälkeä työyhteisö tekee ja sitä paremmin työntekijät sisäistävät uusia tietoja ja taitoja.  

Työntekijä kartuttaa osaamistaan monella tavalla: työtä tekemällä ja tuotteita ja prosesseja kehittämällä, arjessa harrastamalla, itsenäisesti opiskelemalla, kollegoiden kanssa sparraamalla tai tavoitteellisemmin kouluttautumalla. Tapoja on monia.

Tärkeintä on, että tunnistat työntekijäsi kanssa hänen vahvuutensa, kehittymistarpeensa sekä hänelle parhaiten soveltuvat oppimisen muodot. Samalla on syytä määritellä yrityksesi oppimiseen tarjoamat resurssit ja kannustimet.