Etusivu > Yrittäjän ABC > Osaaminen Ja Koulutus

Etsi

Uusien osaajien kouluttaminen yritykseen

Uusien osaajien kouluttaminen on erinomainen tapa rekrytoida yrityksesi tarpeisiin sopivia ja motivoituneita työntekijöitä. 

Olemme seuraavaan kuvanneet tyypillisimmät uusien osaajien kouluttamisen ja kiinnittämisen reitit.

TET-jakso

8- ja 9-luokkalaiset sekä lukiolaiset suorittavat viikon tai kahden mittaisia TET- eli työelämään tutustumisjaksoja. TET-jakson aikana nuori tutustuu työpaikan toimintaan sekä tekee hänelle sopivia töitä aikuisten ohjauksessa.

TET-jaksot ovat yrityksellesi oiva mahdollisuus kartoittaa potentiaalisia kesä- ja kausityöntekijöitä sekä oppisopimusopiskelijoita sekä vahvistaa yrityksen vetovoimaa työpaikkana. Mitä laadukkaammin yrityksesi hoitaa TET-jaksot, sitä todennäköisemmin nuoret myös hakevat myöhemmin yritykseesi töihin.
 

Kesä- ja kausityöntekijät

Monessa yrityksessä on kausiluontoinen tarve ylimääräisille työntekijöille. Näin on varsinkin kesäkaudella. Kesä- ja kausityöntekijöistä merkittävä osa on nuoria, joilla on halu ja tarve kerryttää kokemusta työelämästä.

Yrityksellesi nämä nuoret ovat potentiaalisesti tulevia oppisopimusopiskelijoita tai pitkäaikaisempia työntekijöitä. Mitä laadukkaammin yrityksesi hoitaa kesä- ja kausityöntekijöiden perehdytyksen ja ohjauksen, sitä todennäköisemmin nuoret osaajat myös hakevat myöhemmin yritykseesi töihin.

Kesäoppisopimus

Huomaathan, että voit solmia ammattiin opiskelevan kesätyöntekijäsi ja tämän oppilaitoksen kanssa kesäkaudeksi myös oppisopimuksen. Näin kesätyöntekijä pääsee hyödyntämään kesätyöjakson opintojensa edistämiseen työssä oppimalla. Kesäoppisopimuksen solmimisen mahdollisuus kannattaa aina tarkistaa opiskelijan oppilaitoksen kanssa.

Katso nämä:

Ammattiin opiskelu koulutus- tai oppisopimuksella

Koulutussopimus ja oppisopimus ovat keskeisiä työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutusmuotoja. Ne ovat myös hyviä tapoja kiinnittää uusia osaajia yritykseesi.

Koulutussopimuksessa ei solmita työsopimusta ja se tehdään tutkinnon osaksi tai sitä pienemmäksi kokonaisuudeksi kerrallaan. Koulutussopimus sopii esimerkiksi tilanteisiin, joissa opiskelijan osaaminen on vielä vähäistä, hän tarvitsee paljon ohjausta eikä hänen työpanoksensa ole tuottavaa. Koulutussopimus on myös hyvä väylä oppisopimukseen, mikäli asiat ovat sen aikana toimineet hyvin niin opiskelijan kuin työnantajan puolesta.

Oppisopimus puolestaan perustuu työsopimukseen. Se sopii hyvin tilanteisiin, joissa työntekijä on jo työsuhteessa yritykseen ja tarvitsee lisäosaamista tai rekrytointitilanteessa, joissa yritys tarvitsee lisää työvoimaa. Koulutussopimusta ja oppisopimusta voidaan yhdistellä tarpeen mukaan.

Koulutussopimuksessa ja oppisopimuksessa työpaikalle nimetään työpaikkaohjaaja tukemaan opiskelijaa työtehtävissä ja oppimisessa. Työpaikalle oppijan ottaminen yritykseen on yrittäjälle vapaaehtoista ja opiskelijan voi itse valita. Koulutuksen järjestäjä vastaa opintojen etenemisestä sekä opintoihin liittyvästä ohjauksesta. Yritykselle ei makseta koulutuskorvausta koulutussopimusopiskelijasta. Oppisopimuskoulutuksessa koulutuskorvausta voidaan maksaa.

Kesäoppisopimus

Huomaathan, että voit solmia ammattiin opiskelevan kesätyöntekijäsi ja tämän oppilaitoksen kanssa kesäkaudeksi myös oppisopimuksen. Näin kesätyöntekijä pääsee hyödyntämään kesätyöjakson opintojensa edistämiseen työssä oppimalla. Kesäoppisopimuksen solmimisen mahdollisuus kannattaa aina tarkistaa opiskelijan oppilaitoksen kanssa.

Katso nämä:

Parasta palvelua -kehittämisohjelman materiaalit työpaikoille:

Korkeakouluharjoittelijat ja opinnäytetyöntekijät

Yhä useampi yritys tarvitsee korkeasti koulutettuja työntekijöitä. Hyvä tapa kartoittaa yritykseesi sopivia tulevaisuuden osaajia on tarjota korkeakouluopiskelijoille työharjoittelupaikkoja ja mahdollisuuksia opinnäytetöiden tai muiden projektien tekemiseen.

Harjoittelupaikoista on jatkuva pula, sillä lähes jokaisen korkeakouluopiskelijan on osana opintojaan suoritettava yksi tai useampi työharjoittelujakso. Sama pätee opinnäytetöihin. 

Yrityksesi maksaa työharjoittelijalle palkkaa. Opinnäyte- ja projektitöistä yrityksesi voi maksaa erikseen sovittavan korvauksen. Palkka- tai korvaussumman arvioinnissa voit hyödyntää ammattiliittojen suosituksia. Jotkut korkeakoulut maksavat lisäksi harjoittelijalle erillistä harjoitteluajan tukea.

Mitä laadukkaammin yrityksesi hoitaa työharjoittelujen ja opinnäytetöiden ohjauksen, sitä todennäköisemmin nuoret osaajat myös hakevat myöhemmin yritykseesi töihin.

Katso nämä:

  • Työharjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkojen ilmoittaminen yliopistojen Aarresaari-sivustolla
     

TE-palvelujen rekrytointikoulutukset

Julkiset työ- ja elinkeinopalvelut tarjoavat yrityksellesi tukea uusien työntekijöiden rekrytoimiseen koulutuksen kautta. RekryKoulutukset ja FEC-ohjelmat ovat tähän suunnattuja palveluja.

RekryKoulutus

RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, jos et löydä yritykseesi ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina. Työnantaja ja työ- ja elinkeinohallinto rahoittavat koulutuksen yhdessä.

RekryKoulutus

  • räätälöidään yrityksesi tarpeisiin
  • kestää pääsääntöisesti 3–9 kuukautta – vähimmäiskesto on 10 koulutuspäivää
  • antaa opiskelijoille ammatillista osaamista työtehtävään yrityksesi tarpeen mukaan
  • voidaan suunnitella myös yhteistyössä useamman työnantajan kanssa.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen. Työllistyä voi esimerkiksi myös vuokratyövoimaa tarjoavaan yritykseen tai yrittäjänä toimeksiantosuhteeseen työnantajan kanssa.

RekryKoulutus on työelämälähtöistä. Tavoitteena voi olla lisä-, täydennys- tai ammatinvaihtoon tähtäävä koulutus. Siihen sisältyy sekä tietopuolista opetusta että ohjattua työssäoppimista ja työharjoittelua.

RekryKoulutuksessa ei suoriteta tutkintoja tai osatutkintoja.

FEC (Further Educated with Companies) -ohjelma

FEC-ohjelma (Further Educated with Companies) on noin kuuden kuukauden mittainen palkaton yhteistyöjakso potentiaalisen työntekijän kanssa. Koulutussopimukseen perustuva FEC-ohjelma sisältää perehtymistä ja käytännön työskentelyä sekä ohjelman toteuttajatahon organisoimaa koulutusta. Kokonaisuuden tavoitteena on sekä ratkaista yrityksen tuleva henkilötarve että kehittää henkilön osaamista koulutuksen kautta.

Katso nämä:

 

Organisaatio

Suomen Yrittäjät

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Mannerheimintie 76 A, 3. krs, 00250 Helsinki
Postiosoite: PL 999, 00101 Helsinki
Puhelin: 044 985 5005
marja.vartiainen@yrittajat.fi

Joonas Mikkilä

digi- ja koulutus- asioiden päällikkö

Organisaatio

Suomen Yrittäjät

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Mannerheimintie 76 A, 3. krs, 00250 Helsinki
Postiosoite: PL 999, 00101 Helsinki
Puhelin: 09 2292 2963, 045 129 6791
joonas.mikkila@yrittajat.fi

Digitalisaatio, korkeakoulut, innovaatiot