Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Ammattiin opiskelu koulutus- tai oppisopimuksella

Koulutussopimus ja oppisopimus ovat keskeisiä työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutusmuotoja. Ne ovat myös hyviä tapoja kiinnittää uusia osaajia yritykseesi.

Koulutussopimuksessa ei solmita työsopimusta ja se tehdään tutkinnon osaksi tai sitä pienemmäksi kokonaisuudeksi kerrallaan. Koulutussopimus sopii esimerkiksi tilanteisiin, joissa opiskelijan osaaminen on vielä vähäistä, hän tarvitsee paljon ohjausta eikä hänen työpanoksensa ole tuottavaa. Koulutussopimus on myös hyvä väylä oppisopimukseen, mikäli asiat ovat sen aikana toimineet hyvin niin opiskelijan kuin työnantajan puolesta.

Oppisopimus puolestaan perustuu työsopimukseen. Se sopii hyvin tilanteisiin, joissa työntekijä on jo työsuhteessa yritykseen ja tarvitsee lisäosaamista tai rekrytointitilanteessa, joissa yritys tarvitsee lisää työvoimaa. Koulutussopimusta ja oppisopimusta voidaan yhdistellä tarpeen mukaan.

Koulutussopimuksessa ja oppisopimuksessa työpaikalle nimetään työpaikkaohjaaja tukemaan opiskelijaa työtehtävissä ja oppimisessa. Työpaikalle oppijan ottaminen yritykseen on yrittäjälle vapaaehtoista ja opiskelijan voi itse valita. Koulutuksen järjestäjä vastaa opintojen etenemisestä sekä opintoihin liittyvästä ohjauksesta. Yritykselle ei makseta koulutuskorvausta koulutussopimusopiskelijasta. Oppisopimuskoulutuksessa koulutuskorvausta voidaan maksaa.

Kesäoppisopimus

Huomaathan, että voit solmia ammattiin opiskelevan kesätyöntekijäsi ja tämän oppilaitoksen kanssa kesäkaudeksi myös oppisopimuksen. Näin kesätyöntekijä pääsee hyödyntämään kesätyöjakson opintojensa edistämiseen työssä oppimalla. Kesäoppisopimuksen solmimisen mahdollisuus kannattaa aina tarkistaa opiskelijan oppilaitoksen kanssa.

Katso nämä:

Parasta palvelua -kehittämisohjelman materiaalit työpaikoille: