Etusivu > Yrittäjän ABC > Osaaminen Ja Koulutus > Yrittajyyskasvatus Ja Kouluyhteistyo

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Oppilaitosvierailut

Yrittäjiä toivotaan oppilaitoksiin kertomaan kokemuksiaan työelämästä, koulutus- ja urapoluista sekä yrittäjyydestä uravaihtoehtona. Näin oppilaat ja opiskelijat saavat käytännön esimerkkejä yrittäjämäisestä asenteesta, erilaisista ammateista ja työn teon muodoista sekä tietoa oman alueensa elinkeinorakenteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Yritysvierailut ovat mielenkiintoinen tapa esitellä yrityksen toimintaa ja kertoa tulevaisuuden osaamis- ja työvoimatarpeista.

Vierailun tavoitteita

 • Viestiä positiivista asennetta yrittäjyyttä ja työelämää kohtaan. Jokaiselle löytyy oma paikka.
 • Viestiä, että yrittäjämäistä toimintaa tarvitaan kaikilla elämän osa-alueilla: koulussa, harrastuksissa, työssä jne.
 • Kannustaa oppijoita pohtimaan yrittäjyyttä ammatti- ja uravaihtoehtona.
 • Saada oppijat pohtimaan yrittämisen tärkeyttä yhteiskunnassa ja omassa koulussa.

Valmistaudu vierailuun

 • Tarvittavan taustatiedon saat keskustelemalla etukäteen opettajan kanssa oppilasryhmästä, sen toiveista, kiinnostuksen kohteista ja ajankohtaisista ilmiöistä sekä vierailun aikataulusta.
 • Sopikaa opettajan rooli. Hän voi olla esimerkiksi keskusteluttaja tai ”kellokalle”, joka pitää huolen aikataulusta.
 • Oppilaille voi antaa myös ennakkotehtävän. Se voi olla esimerkiksi kysymysten miettiminen yrittäjälle tai jokin teemaan liittyvää herättelytehtävä.
 • Tee muistilista ja aikataulu konkreettisista asioista, jotka olet ajatellut käsitellä. Varaa riittävästi aikaa keskustelulle. Mikäli mahdollista, käy esitystäsi läpi jonkun kanssa etukäteen.
 • Harkitse tarkkaan, tarvitaanko power point -dioja. Mikäli käytät dioja, käytä vähän tekstiä ja enemmän kuvia.
 • Voit maustaa esitystäsi myös esim. tietovisalla, äänestyksillä, mielipidekyselyillä tai pienillä ryhmäporinoilla.

Tilaa materiaalipaketti opiskelijoille

 • Tilaa etukäteen vierailun tueksi opiskelijayrittäjyyden materiaaleja, kuten julisteita ja esitteitä. Materiaalitiedustelut: .

Mitä oppilaat ja opiskelijat haluavat kuulla?

 • Oppilaat ja opiskelijat arvostavat aitoutta, omia kokemuksiasi ja vinkkejä sekä kannustusta. Alla on esimerkkejä sisällöistä.

Yrittäjätarina

 • Kuinka sinusta tuli yrittäjä?
 • Millainen koulutus ja työura sinulla on?
 • Kerro konkreettisia esimerkkejä omasta työstä. Mitä työpäivän aikana tapahtuu? Miten työsi lopputulos näkyy?
 • Tarvitsetko työssäsi matematiikkaa, kieliä, maantietoa jne.? Mikä on eri oppiaineiden merkitys työtehtäviesi kannalta?
 • Millaisia taitoja tarvitset työssäsi? Missä ja miten olet näitä taitoja oppinut?
 • Millaisia muita työtehtäviä yrityksessäsi on ja millaisia taitoja niissä tarvitaan?
 • Antaako media oikeanlaisen kuvan ammatistasi ja toimialastasi?

Yrityksen tarina ja yritys työpaikkana

 • Yritysidea, yritystarina ja yrityksen tuotteet ja palvelut mahdollisimman konkreettisesti. Miksi yritys on olemassa? Miten yritys liittyy oppilaiden elämään? Voit ottaa mukaan myös esimerkkejä tuotteista.
 • Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia yritykselläsi on?
 • Kuinka yritykseen pääsee kesätöihin tai harjoitteluun?
 • Mihin asioihin kiinnität huomiota työhaastattelussa?
 • Mitä odotuksia sinulla on tuleville työtekijöille?

Kiikarointia tulevaisuuteen

 • Millaisia muutoksia toimialallasi on tapahtunut viime vuosien aikana? Millaisia muutoksia on odotettavissa?
 • Miten teknologia on muuttanut toimialaasi? Millaisia muutoksia on odotettavissa?
 • Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia toimialasi tarjoaa tulevaisuudessa?
 • Millaista osaamista tulevaisuudessa uskot tarvittavan?

Asiantuntijaluento tai työpaja

 • Kouluvierailu voi keskittyä myös omaan ydinosaamiseesi ja asiantuntemukseesi.

Yrittäjyys Suomessa, maailmalla ja omalla paikkakunnalla

 • Yrittäjyys ja työelämä tulevaisuudessa. Millaisia muutoksia on odotettavissa?
 • Nuoret ja yrittäjyys.
 • Perustietoa yrittämisestä ja suomalaisesta yritysrakenteesta.
 • Suomen Yrittäjät, sen tavoitteet ja paikallinen toiminta.
 • Mistä saa lisätietoa yrittäjyydestä ja yrityksen perustamisesta?

Aktivoi kuulijoita osallistumaan

On tärkeää, ettei vierailusta tule kuivakka yksinpuhelu ja luento. Mieti, miten saat kuulijat innostumaan. Opettaja voi olla apuna keskusteluttajana. Ei kannata kuitenkaan hermostua, jos joukossa on passiivisia tai yliaktiivisia.

Oppijoita kannattaa osallistaa kysymyksillä ja pienillä tehtävillä. Vastauksia voi miettiä vaikka yhdessä parin kanssa ja kirjoittaa post it -lapuille.

Esimerkiksi:

 • Millaisia käsityksiä ja mielikuvia heillä on yrittäjyydestä?
 • Kuinka monella on yrittäjiä lähipiirissä?
 • Mitä he tietävät yrityksestä ja sen tuotteista? Millaisia ammatteja he arvelevat yrityksessä olevan?
 • Miten he mainostaisivat yritystä ja kehittäisivät sen tuotteita?
 • Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia ja urahaaveita nuorilla on?
 • Miten yritteliäisyys näkyy heidän elämässään?

Jos mahdollista, opiskelijat voisivat myös kokeilla jotain tuotetta tai työtehtävää vierailun aikana. Voit pyytää opettajaa keräämään palautetta oppilailta tilaisuuden jälkeen. Palaute helpottaa seuraavien vierailujen suunnittelua.

Toiminnallisia menetelmiä vierailulle

Toiminnallisuus, hauskuus ja liike tuovat vierailuun aivan uusia ulottuvuuksia. Ehdota opettajalle näitä toiminnallisia menetelmiä, joiden avulla oppilaat osallistuvat ja oppimisesta jää syvempi jälki. >> TUTUSTU MENETELMIIN TÄSTÄ 

Onnistuneen vierailun eväät

 • Vierailu on suunniteltu ja joustavasti toteutettu.
 • Olet oma persoonallinen itsesi ja innostunut asiastasi.
 • Kerrot konkreettisia esimerkkejä ja omia kokemuksiasi.
 • Käytät puhekieltä, vältät vaikeaa yrittäjäslangia.
 • Kuulijat innostuvat keskustelemaan ja pohtimaan aihetta.
 • Vierailu jättää realistisen, mutta positiivisen kuvan yrittämisestä

Hyödynnä valmiit materiaalit: