Osaavia opettajia - yrittäviä nuoria | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc

Etsi

Osaavia opettajia - yrittäviä nuoria

Osaavia opettajia- yrittäviä nuoria -projekti kouluttaa opettajia yrittäjyysopetuksen osaajiksi 

Koulutukset tarjoavat opettajille uutta osaamista, työkaluja ja verkostoja sekä vahvistavat yrittäjyyden juurtumista oppilaitoksiin ja korkeakouluihin.

Oppilaitokset ja korkeakoulut saavat heidän tarpeisiin istuvan maksuttoman koulutusratkaisun. 

Koulutuksia järjestetään vuoden 2019 loppuun saakka eri puolella Suomea toisen ja korkea-asteen opettajille, opettajaksi opiskeleville sekä opettajankouluttajille.


Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro:

"Suomi tarvitsee nyt kipeästi uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Tulevaisuutemme kannalta on tärkeää, että nuorilla on valmiudet ja halu ryhtyä yrittäjäksi. Opetus on niiden luomisessa avainasemassa.” 


KOULUTUSTEN SISÄLLÖT

​Koulutukset antavat uutta osaamista yrittäjyyteen, liiketoimintaosaamiseen ja yrittäjyyspedagogiikkaan.
» Tutustu
 

KOULUTUSTEN TOTEUTUSTAVAT

Toteutamme koulutuksia, jotka herättävät ja innostavat opettajia yrittäjyyteen ja yrittäjyyspedagogiikkaan. Uuden oppiminen linkittyy vahvasti opettajan arkeen.
» Tutustu
 

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Opettaja voi todentaa kertynyttä yrittäjyysosaamista luotettavasti yrittäjyyskasvatuksen digitaalisilla osaamismerkeillä.
» Tutustu


ASKELMERKIT TOTEUTUKSEEN

Koulutuksia järjestetään ensisijaisesti suoraan oppilaitoksille, korkeakouluille ja niiden muodostamille verkostoille. Kun toivot koulutusta teidän oppilaitokseen tai korkeakouluun, otathan yhteyttä. Suunnitellaan yhdessä teille sopiva kokonaisuus.
» Tutustu


KOKEMUKSIA JÄRJESTETYISTÄ KOULUTUKSISTA

Miksi opettajien yrittäjyyosaamista tukevaa koulutusta tarvitaan? Mitä hyötyä koulutuksesta oli opettajalle?
» Tutustu
 

TULEVIA KOULUTUKSIA
 
Osa koulutuksista on avoimia ja niihin ovat tervetulleita kaikki yrittäjyydestä ja liiketoiminnasta kiinnostuneet opettajat, yrittäjät ja kehittäjät.  
» Tutustu


MATERIAALEJA OPETTAJILLE
 
Materiaaleja ja vinkkejä yrittäjyyskasvatukseen ja -opetukseen. 
» Tutustu


Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen koulutusten toteuttamiseksi. Lahjoituksen taustalla on tarve lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä. Lue lisää lahjoituksen taustoista Sakari Alhopuron haastattelusta.

Organisaatio

Suomen Yrittäjät

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Mannerheimintie 76 A, 3. krs, 00250 Helsinki
Postiosoite: PL 999, 00101 Helsinki
Puhelin: 09 2292 2947, 040 582 2368
paivi.ojala@yrittajat.fi

Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -hanke