Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria

Suomen Yrittäjät järjestää opettajille koulutusta yrittäjyydestä ja yrittäjyyspedagogiikasta. Tällä sivustolla voit tutustua valmennuksien tavoitteisiin, sisältöön ja toteutukseen sekä  hyviin käytänteisiintuloksiin ja vaikutuksiin. Lisäksi sivulla on materiaalia opettajille. Toimintaa on rahoittanut lääkintöneuvos Sakari Alhopuro. 

>> Katso lyhyeltä videolta, mitä saimme aikaan.

Valmennusten tavoitteet ja sisällöt 

Valmennukset antavat uutta osaamista yrittäjyyteen, liiketoimintaosaamiseen ja yrittäjyyspedagogiikkaan. » Tutustu

Valmennusten toteutustavat

Osaamisen kehittäminen nivoutuu opettajan ammatilliseen osaamiseen ja oppilaitoksen toimintaan.  » Tutustu

Hyviä käytänteitä opettajien koulutukseen

Vuosien varrella on syntynyt hyviä käytänteitä ja toimintatapoja opettajien täydennyskoulutukseen. » Tutustu

Osaamisen tunnustaminen 

Opettaja voi todentaa kertynyttä yrittäjyysosaamista luotettavasti yrittäjyyskasvatuksen digitaalisilla osaamismerkeillä. >>Tutustu

Tulokset ja vaikuttavuus

Tutustu Osaavia opettajia - yrittäviä nuoria (2015-2021) -projektin koulutusten tuloksiin ja vaikuttavuuteen. »Tutustu

 

Yrittäjyysmateriaalia opettajille

Sivustustolle on koottu materiaaleja ja vinkkejä opettajan työn tueksi. » Tutustu


Opettajan oppaat ja materiaalit

 

Tulevia valmennuksia

Osa valmennuksista on avoimia ja niihin ovat tervetulleita kaikki yrittäjyydestä ja liiketoiminnasta kiinnostuneet opettajat, opettajaopiskelijat ja kehittäjät. >>Tutustu
 

 


 

 

 

 

Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen koulutusten toteuttamiseksi. Lahjoituksen taustalla on tarve lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä. Lue lisää lahjoituksen taustoista Sakari Alhopuron haastattelusta.

Organisaatio

Suomen Yrittäjät

Yhteystiedot

Käyntiosoite: c/o Fennian pääkonttori, Kyllikinportti 2,  00240 Helsinki
Postiosoite: PL 999, 00101 Helsinki
Puhelin: 09 2292 2947, 040 582 2368
paivi.ojala@yrittajat.fi

Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -hanke