Etusivu > Yrittäjän ABC > Osaavia Opettajia Yrittavia Nuoria

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tulokset ja vaikuttavuus

Alla on kuvattu hankkeen vaikuttavuutta opettajien osaamisen ja oppilaitoksen näkökulmista.

Hankkeen tuloksia

Hankkeessa on järjestetty yli 300 koulutustapahtumaa yli 50 paikkakunnalla. Koulutukset on suunnattu toisen ja korkea-asteen opettajille sekä opettajaksi opiskeleville. Koulutuksiin on osallistunut yli 10 000 osallistujaa. Vuonna 2019 hanke oli finalistina Innovation in Politics Award -kilpailussa.

>> Katso lyhyeltä videolta, mitä saimme aikaan 

Hankkeen vaikuttavuus: opettajien osaaminen

Opettajien motivaatio yrittäjyyskasvatukseen vahvistui

 • oivalluksia ja uutta ajateltavaa
 • innostusta, rohkeutta ja uskoa omiin kykyihin
 • kiinnostusta ja uskoa yrittäjyyskasvatukseen
 • tahtoa oman osaamisen kehittämiseen

Opettajien tiedot ja taidot yrittäjyyskasvatuksesta lisääntyivät

 • ymmärrystä ja ajantasaista tietoa yrittäjyydestä ja yrittäjyyskasvatuksesta
 • käytännön työkaluja yrittäjyysosaamisen vahvistamiseen sekä oppimisen ohjaamiseen ja arviointiin
 • hyödyllisiä vinkkejä ja ideoita pedagogiikan kehittämiseen ja opetustyöhön soveltamiseen

Opettajien yrittäjyyskasvatuksen verkostot laajenivat

 • Kollegat, yrittäjät, muut alat ja oppilaitokset, yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijat

Hankkeen vaikuttavuus: oppilaitosnäkökulma

Lisättiin joukkovoimaa yrittäjyyskasvatukseen

 • Useampi opettaja on kiinnostunut aiheesta ja lähtenyt kehittämään työtään
 • Opetussuunnitelman toteuttaminen on sujuvoitunut
 • Yrittäjyyskasvatus on arkipäiväistynyt
 • Opettajille on muodostettu tiimejä ja verkostoja

Järjestetiin yrittäjyyskasvatukselle tilaa oppilaitoksen rakenteissa

 • Muodostetiin yhteinen käsitys yrittäjyyskasvatuksesta ja  ymmärrettiin sen laaja-alaisuus
 • Nostettiin yrittäjyyskasvatus opetussuunnitelmiin ja strategiaan, tunnustettiin yrittäjyyskasvatuksen rooli
 • Nostettiin yrittäjyyskasvatuksen kokonaisuus on paremmin esille oppilaitoksessa

Lisättiin yrittäjyyskasvatusta käytännön tekoina

 • Toteutettiin uusia kursseja ja opintojaksoja
 • Lisättiin yrittäjyysopintojen määrä ja saatu niihin lisää osallistujia
 • Laajennettiin yrittäjyysopetusta uusille aloille

 

Lähde: Palautekyselyt koulutusten jälkeen 2015-2021, opettajien kyselytutkimus 2020, Kysely oppilaitoksille ja verkostotoimijoille 2021