Etusivu > Yrittäjän ABC > Osaavia Opettajia Yrittavia Nuoria

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Hyviä käytänteitä opettajien koulutukseen

Alla on kuvattu Osaavia opettajia - yrittäviä nuoria -projektissa toteutettuja ja mahdollistettuja toteutusmalleja. Koulutukset on jaoteltu kolmen päätavoitteen mukaisesti. Paras oppilaitoskohtainen lopputulos syntyy yhdistämällä eri moduuleja. Kysy lisää: paivi.ojala@yrittajat.fi

1. Tavoitteena ymmärrystä yrittäjyydestä

Tavoitteena on, että opettaja ymmärtää yrittäjyyttä ja sen merkitystä ja moninaisuutta yhteiskunnassa ja koulutuksessa. Tavoitteena on vahvistaa oppilaitoksen yrittäjyysmyönteisyyttä. 

Teemakeskustelut yrittäjien kanssa: Uutta luova yrittäjyys 2x3,5h

Yrittäjyys otetaan haltuun yhteisillä teemakeskusteluilla yrittäjien kanssa.  Mukana on erilaisia yrittäjiä keskustelemassa opettajien kanssa yrittäjyysosaamisesta nyt ja tulevaisuudessa. Tilaisuudessa ei kuulla esityksiä, vaan luvassa on yhteistä keskustelua ja ajatusten vaihtoa fasilitoidusti. Yhteistyössä Karelia Amk/ Base Camp. >> Tutustu tästä

"Eri kokemusasiantuntijoiden eli yrittäjien mielipiteiden kuuleminen oli todella hieno ja mielenkiintoinen asia."
"Keskustelu sitoo asian pohdintaan ja yrittäjien kokemuksia oli mukava kuulla. Erilaiset yritysmuodot oli huomioitu."
"Monipuolinen aihe ja ryhmätyöt."

Yrittäjätarinat: Innostan ja kannustan tulevaisuuden tekijöitä -verkkoseminaari, 3h:

Yrittäjätarinat on voimallinen keino oivalluttaa yrittäjyyden moninaisuutta ja mahdollisuuksia. Vuorovaikutteinen seminaari herättelee tarkastelemaan työelämän ja yrittäjyyden murrosta sekä antaa eväitä opettajan ammatillisen osaamisen kehittämiseen.  >> Tutustu tästä

Lisätiedot: 

Opettajat yritysvierailuilla: Päivä yrittäjän kanssa, 3-6h

Päivä yrittäjän kanssa -konseptissa opettajat jalkautuvat alueen yrityksiin ennakkotehtävän mukaisesti. » Tutustu tästä

"Luulin olevani hyvin kärryillä yrittäjyydestä ja yrittäjän arjesta, mutta aika on tehnyt tehtävänsä ja oli todella terveellistä käydä kentällä tutustumassa "iholla kiinni" yrittäjän arkeen."
"Oli oikein tervetullutta nähdä työelämää toisestakin näkökulmasta ja pää onkin pulpunnut sen jälkeen ideoita."

Yrittäjähaasteiden ratkominen: EduHackathon, 1op

EduHackathonissa ratkotaan yrittäjien aitoja haasteita moniammatillisissa tiimeissä. Työkaluina käytetään ketterän kehittämisen ja palvelumuotoilun malleja. Yhteistyössä Helsingin yliopisto.

"Ehdottomasti tällaisia päiviä lisää. Saimme hyödyllistä tietoa eri start up -yrityksistä. Harjoittelimme luovuutta, nopeaa ongelmanratkaisua ja yhdessä pohtimista ja pähkäilyä. Hyvin tuottelias ja oivalluttava päivä."
"Koen saaneeni eväitä yrittäjyyskasvatukseen tästä tapahtumasta."


Webinaarisarja: Yrittäjyys Suomessa 2x1,5h

Webinaarisarja tarjoaa ajankohtaista ja tutkittua tietoa yrittäjyyden merkityksestä yhteiskunnassa sekä yrittäjyyden muodoista ja ilmiöistä. Yhteistyössä YES-verkosto.  >> Tutustu tästä.

"Erinomainen ja asiantunteva esitys!"
"Sain aivan uusia ajatuksia. Tämä oli todella hyvä, kiitos."

Open Space -työpajatyöskentely: Mitä yrittäjyys tarkoittaa meidän oppilaitoksessa? 2-3h

Open Space-menetelmällä toteutettu työpajatyöskentely, jossa muodostetaan oppilaitoksen tai koulutusalan yhteistä ymmärrystä yrittäjyydestä, sen roolista ja toteutuksesta oppilaitoksessa. Tavoiteena on laaja-alaisen ymmärryksen vahvistaminen. Aiheet valitaan osallistujien omien kiinnostusten pohjalta. Keskustelun jälkeen jaetaan opit ja oivallukset, sekä sovitaan jatkoaskeleista.


2. Tavoitteena taitoa toiminnalliseen yrittäjyyspedagogiikkaan

Tavoitteena on, että opettaja osaa toteuttaa toiminnallista yrittäjyyspedagogiikkaa. Tavoitteena on, että oppilaitoksessa mahdollistetaan ja tuetaan yrittäjyyspedagogiikan toteuttamiseen. 

Verkkovalmennus: Yrittäjyyspedagogiikka ja yrittäjyyden trendit  1 op

Verkkovalmennuksen tavoitteena on tunnistaa yrittäjyyden trendejä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin sekä löytää keinoja yrittäjyyttä tukevan pedagogiikan toteuttamiseen käytännössä. Opettajat suunnittelevat ja kokeilevat käytännössä yrittäjyyspedagogiikan malleja ja jakavat omia hyvä yrittäjyyspedagogiikan käytänteitä. Kurssista saa osaamismerkin. Osallistujien arvosana kurssista: 4,25 / 5 (n=102). Koulututa toteutetaan myös tiiviimpänä versiona ja lähikoulutuksena. >> Tutustu tästä

”Erittäin laadukkaat materiaalit ja hyvin rakennettu verkkokurssi.”
”Tätä lisää, erittäin mielenkiintoista, sovellettavissa useisiin opintojaksoihin sisälle.”
”Tämä kurssi vahvisti osaamistani yrittäjyyspedagogiikasta ja ennen kaikkea innosti aiheen pariin, toi uusia näkökulmia ja ideoita omaan opetustyöhön.”

Verkkovalmennus: Yrittäjyyteen ohjaaminen , 1 op

Verkkokurssilla tunnistetaan yrittäjyyden trendejä ja niiden vaikutuksia ohjaustyöhön sekä annetaan eväitä siihen, kuinka yrittäjyyteen ja yrittäjämäisyyteen ohjataan. Ohjausalan ammattilaiset suunnittelevat ja kokeilevat käytännössä yrittäjyyspedagogiikan malleja ja jakavat omia hyvä yrittäjyyspedagogiikan käytänteitä. Yhteistyössä Haaga-Helia amk. >> Tutustu tästä

"Itselle aika haastava, mutta erittäin tarpeellinen."
"Olen erityisen kiitollinen,sanansa mukaisesti yrittäjyyteen ohjaaminen. Tuli pedagogisia vinkkejä, esim. oman osaamisen tunnistamisen harjoitteita, työelämälähtöisiä opetusmenetelmiä ym. "Alusta oli huippu ja pääsi verkostoitumaan ja näkemään muiden tuloksia, motivoi verkkokurssiksi oikeasti."

Yrityspuheenvuorot ja teemapajat: Työelämä ja yrittäjyys, 3-6h

Työelämä ja yrittäjyys -päivä on suunnattu ohjausalan opiskelijoille sekä opinto- ja uraohjaajille. Eri kokoisten yritysten edustajat  tuovat esityksissään monipuolisia näkökulmia työelämän ja yrittäjyden murrokseen. Teemapajoissa esitellään työkaluja ja menetelmiä käytännön ohjaustyön tueksi.  Yhteistyössä Talous ja nuoret TAT, Itä-Suomen yliopisto sekä Jyväskylän yliopisto.

"Todella hyvin järjestetty tapahtuma etänä! Päivä eteni loogisesti ja mukavasti. Sain paljon hyödyllistä tietoa ja työkaluja."
"Yrittäjien puheenvuorot todella inspiroivia ja rohkaisevia!"
"Luennot oli ihan mielettömän mielenkiintoisia. Huippu päivä!"

Toiminnallinen webinaari: Yrittäjyyspedagogiikka -työkalut tulevaisuushaasteen taklaamiseen, 3h 

Koulutuskiertueen teemoina ovat tulevaisuushaaste, yrittäjyyspedagogiikan tavoitteet, käytännön toteutus ja arviointi. Yrittäjyyspedagogiikan toiminnallinen koulutuspaketti  toteutettiin virtuaalisesti ja se voidaan toteuttaa myös lähikoulutuksena. Yhteistyössä Nuori Yrittäjyys ry.  >> Tutustu tästä  

”Oli hyvin jaksotettu webinaari, sen ansioista jaksoi keskittyä, kuunnella ja osallistua.”
”Paljon hyviä työkaluja opiskelijoille oppimisen tueksi.”

 

Toiminnallinen webinaari: Rohkeasti digiä! -yrittäjyyskasvatusta digipedagogiikalla, 2x2h

Tehovalmennus tarjoaa tutkittua tietoa digipedagogiikasta sekä tuoreita käytännön esimerkkejä sen hyödyntämisestä osana yrittäjyyskasvatusta ja monimuoto-opetusta. Yhteistyössä YES -verkosto. >>Tutustu tästä

"Monipuolinen sisältö, kiva kuulla kokemuksia ja esimerkkejä."
"Hyvä käsikirjoitus. Mukavan lyhyet setit, joten paljon asiaa tuli pienessä ajassa."
"Raamitettu ajatustenvaihto lopussa oli itselle parasta."


3. Tavoitteena osaamista liiketoimintaopetukseen

Tavoitteena on, että opettaja taitaa liiketoimintaopetuksen.  Tavoitteena on, että oppilaitoksessa on laadukas yrittäjyysopetuksen kurssivalikoima. 

Webinaarisarja: Liiketoimintaosaamisen perusteet

Liiketoimintaosaamisen webinaarisarja avaa yritystoiminnan peruselementtejä  tiiviisti ja napakasti. Teemoina markkinointi, hinnoittelu ja liiketoiminnan kehittäminen.

Yrittäjyyshaasteet: Opettajien yrittäjyysleiri, 24h

Opettajien yrittäjyysleiri tarjoaa innostavan sukelluksen yrittäjyyteen ja liiketoimintaosaamiseen - tekemällä oppien. Leirillä opettajat ratkovat yrittäjien haasteita tai tuottavat yritysideoita moniammatillisissa tiimeissä. Opit on vietävissä suoraan omaan opetukseen. Yhteistyössä Nuori Yrittäjyys ry, Taideyliopisto, Savon seudun oppilaitokset. » Tutustu tästä

"Kiitos, lisää tällaisia konsepteja yrittäjyyden opettamisen työkaluihin."
"Asiantuntevaa ja osaavaa työskentelyä ja fasilitointia."

Opettajien omat yritykset: Ideasta yritykseksi -valmennus

Valmennuksessa opettajat rakentavat asiantuntijoiden avulla omaan osaamiseensa perustuvat miniyritykset. Kokonaisuus tarjoaa omakohtaisen kokemuksen, verkostoa sekä antaa malleja yrittäjyysopetukseen. Yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Nuori Yrittäjyys ry  >> Tutustu tästä

"Parasta oli päästä tutustumaan toisiin opettajiin ja huomata, että miten erilaisia koulutustaustoja ja liikeideoita voi opettajilla olla."
"Todella toimiva kokonaisuus. Hyvät ja muonipuoliset osat! Hyvä aikataulutus ja osatehtävät."


4. Ammatillisen opettajankoulutuksen mallit

Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena – verkkokurssi, 5 op

Kurssi avaa erityisesti yrittäjyyskasvatuksen käsitettä ja toimintatapaa ja osaamisen merkitystä jokaisen opettajan työnä. Kurssi antaa valmiuksia yrittäjämäisen työotteen sekä yrittäjyystaitojen vahvistamiseen. Kurssista saa osaamismerkin. Kurssi on saatavilla myös CampusOnlinessa. >> Tutustu tästä
Lisätiedot:
 

Yrittäjyyskasvatusosaaminen osana ammattipedagogisia opintoja, 6 op

Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa yrittäjyyskasvatusosaaminen on osa ammattipedagogisia opintoja. Osaamisen voi osoittaa kolmella yrittäjyyskasvatuksen osaamismerkillä. Yrittäjyyskasvatusosaamista voi halutessaan laajentaa (6 op) kahden valinnaisen osaamismerkin avulla.  >> Tutustu tästä
Lisätiedot:

Opettajaopiskelijan liiketoimintaosaaminen -verkkokurssi, 5 op

Kurssi syventyy erityisesti opettajan liiketoimintaosaamisen kehittämiseen ja yrittäjyysopintojen ohjaamiseen. Kurssilla nousevat esiin itsensä johtaminen ja innovointi osana yrittäjyysopintoja. Kurssin on suunniteltu tulevan CampusOnlinen tarjontaan. Kurssi antaa valmiuksia yrittäjyysopintojen ohjaamiseen ja opiskelijoiden yritystoimintaosaamisen edistämiseen.
Lisätiedot: