Etusivu > Yrittäjän ABC > Osaavia Opettajia Yrittavia Nuoria

Etsi

Valmennusten sisällöt

Valmennusten teemoja ovat yrittäjyys, yrittäjyyspedagogiikka ja liiketoimintaosaaminen. Tarkemmat sisällöt suunnitellaan yhteistyössä oppilaitoksen johdon ja henkilökunnan kanssa.

1. Millaista yrittäjyys on ja miksi se on tärkeää?

Esimerkkiteemoja yrittäjyysilmiöstä

 • tulevaisuuden työ ja yrittäjyys

 • yrittäjän arki

 • yrittäjyys- ja työelämäosaaminen

 • yritysten rooli yhteiskunnassa

2. Miten opiskelijoiden yrittäjyyttä ja yritteliäisyyttä voi tukea?

Esimerkkiteemoja yrittäjyyttä tukevasta oppimisesta

 • yrittäjyyspedagogiikka

 • valmentava opettajuus

 • yrittäjyysopetuksen parhaat käytännöt

 • yrittäjyyden oppimisympäristöt

 • yhteistyö yrittäjien ja pk-yritysten kanssa

 • kokeiluilla kehittäminen

3. Miten rakennetaan menestyvä yritys? 

Esimerkkiteemoja liiketoimintaosaamisesta

 • osaamisen tuotteistaminen

 • yritysmuodot ja yritystoiminnan suunnittelu

 • ideasta markkinoille

 • kannattavuus ja hinnoittelu

 • markkinointi

 • yrittäjän kumppanit