Etusivu > Yrittäjän ABC > Osaavia Opettajia Yrittavia Nuoria

Etsi

Valmennusten sisällöt

Valmennusten teemoja ovat yrittäjyys, yrittäjyyspedagogiikka ja liiketoimintaosaaminen. Tarkemmat sisällöt suunnitellaan yhteistyössä oppilaitoksen johdon ja asiantuntijoiden kanssa.

1. Millaista yrittäjyys on ja miksi se on tärkeää?

Tavoitteena oppia ymmärtämään yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen yhteiskunnallinen merkitys sekä nykyaikaisen yrittäjyyden elementit. Esimerkkiteemoja:

 • tulevaisuuden työ ja yrittäjyys

 • yrittäjän arki

 • yrittäjyys- ja työelämäosaaminen

 • yritysten rooli yhteiskunnassa

2. Miten opiskelijoiden yrittäjyyttä ja yritteliäisyyttä voi tukea?

Tavoitteena oppia edistämään ja kannustamaan opiskelijoiden yrittäjyystaitoja tekemisen kautta. Esimerkkiteemoja:

 • yrittäjyyspedagogiikka

 • valmentava opettajuus

 • yrittäjyysopetuksen parhaat käytännöt

 • yrittäjyyden oppimisympäristöt

 • yhteistyö yrittäjien ja pk-yritysten kanssa

3. Miten rakennetaan menestyvä yritys? 

Tavoitteena oppia auttamaan oppijoita kasvamaan yrittäjiksi opettamalla yrittäjyydessä tarvittavia tietoja ja taitoja. Esimerkkiteemoja:

 • osaamisen tuotteistaminen

 • yritysmuodot ja yritystoiminnan suunnittelu

 • ideasta markkinoille

 • kannattavuus ja hinnoittelu

 • markkinointi

 • yrittäjän kumppanit