Etusivu > Yrittäjän ABC > Perustietoa Yrittajyydesta > Rekisterointi Ilmoitukset

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Arvonlisäverollisen toiminnan aloittamisilmoitus

Arvonlisäverollisen toiminnan aloittamisilmoitus tulee tehdä ennen verollisen toiminnan aloittamista. Aloittamisilmoituksella liitytään arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Arvonlisäveroa maksetaan liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta tavaroiden ja palveluiden myynnistä sekä maahantuonnista. Verovelvollisuus on laaja, eli kaikki tavaroiden ja palveluiden myynti on verollista, ellei arvonlisäverolaissa ole nimenomaisesti säädetty poikkeusta.

Myynnistä EU-maihin ei suoriteta arvonlisäveroa. Suomeen tehtävä yhteisöhankinta, eli Euroopan yhteisön alueelta tehty hankinta ilmoitetaan Suomen arvonlisäverotuksessa. Tavaroiden ja palveluiden vienti EU:n ulkopuolelle on verotonta. Liikevaihdoltaan alle 10 000 euron yritysten ei ole pakko ilmoittautua rekisteriin, mutta arvonlisäverovelvollisten rekisteriin on mahdollista vapaaehtoisesti hakeutua.

Arvonlisäverotonta toimintaa on mm.

  • terveyden- ja sairaanhoito
  • sosiaalihuolto
  • ammatillinen koulutus
  • rahoitus- ja vakuutuspalvelut
  • julkinen esiintyminen

Verovelvollinen, jonka tilikauden liikevaihto on alle 30 000 euroa, voi saada tilikauden päätyttyä ns. alarajahuojennuksen. Jos liikevaihto on enintään 10 000 euroa, verovelvollinen voi saada huojennuksena koko tilikaudelta tilitettävän veron. Jos liikevaihto on vähintään 10 000 euroa mutta alle 30 000 euroa, verovelvollinen voi saada osittaisen huojennuksen.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityn yrittäjän tulee tehdä myyntilaskuihinsa arvonlisäverolain 209 ja 209b §:issä vaaditut merkinnät, joista tarkemmin tietoa verottajan sivuilla.

Lisätietoa

 

Päivitetty 19.4.2018