Etusivu > Yrittäjän ABC > Perustietoa Yrittajyydesta > Rekisterointi Ilmoitukset

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Arvonlisäverorekisteriin ilmoittautuminen tai hakeutuminen

Arvonlisäverovelvollisten rekisteri on Verohallinnon rekisteri, johon on koottu tiedot arvonlisäverovelvollisista yrityksistä. Kaikkien alv-velvollisten pitää ilmoittautua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Joissakin tapauksessa rekisteriin voi hakeutua myös vapaaehtoisesti. Alv-rekisteriin voi ilmoittautua tai hakeutua jo siitä lähtien arvonlisäverollista toimintaa varten ryhdytään tekemään hankintoja. 

Arvonlisäveroa maksetaan liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta tavaroiden ja palveluiden myynnistä sekä maahantuonnista. Verovelvollisuus on laaja: kaikki tavaroiden ja palveluiden myynti on verollista, ellei arvonlisäverolaissa ole nimenomaisesti säädetty poikkeusta.

Arvonlisäverotonta toimintaa on muun muassa:

  • terveyden- ja sairaanhoito
  • sosiaalihuolto
  • yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, korkeakouluopetus ja taiteen perusopetus
  • rahoitus- ja vakuutuspalvelut
  • tietyt esiintymispalkkiot
  • tekijänoikeudet

Verottoman toiminnan piiriin kuuluvia myyntejä ei voi laskuttaa arvonlisäverollisina, eikä niihin kohdistuvien hankintojen arvonlisäveroa voi vähentää. Lisäksi on olemassa niin sanottua nollaverokannan alaista toimintaa, jossa myynneistä ei tarvitse tilittää veroa, mutta palautukseen oikeuttavan toiminnan harjoittajalla on oikeus saada liiketoimintaa varten suoritettuihin hankintoihin sisältyvä vero palautuksena. Nollaverokannan alainen toiminta on siis eri asia kuin arvonlisäveroton toiminta. Nollaverokannan alaista toimintaa on esimerkiksi toiminta, joka on verotonta kansainvälistä kauppaa koskevien säännösten nojalla.

Pienillä yrityksillä on alv-helpotuksia. Vähäisen toiminnan harjoittajan ei tarvitse rekisteröityä alv-rekisteriin, mutta vapaaehtoinen hakeutuminen rekisteriin on mahdollista. Hakeutuminen voi kannattaa esimerkiksi silloin, jos yritys ostaa verollista liiketoimintaa varten paljon arvonlisäverollisia tuotteita tai palveluja. Kun yritys on alv-rekisterissä, näiden ostojen arvonlisäveron saa yleensä vähentää.

Vähäisen toiminnan harjoittajana pidetään yritystä, jonka arvonlisäverolaissa tarkoitettu liikevaihto 12 kuukauden tilikautena on enintään 15 000 euroa. Verottoman toiminnan euromääräistä rajaa on korotettu vuoden 2021 alusta, ja sitä sovelletaan verovelvollisiin, joiden tilikausi on alkanut 1.1.2021 tai sen jälkeen. Aiempi vähäisen toiminnan raja oli 10 000 euroa (tilikausi alkanut ennen vuotta 2021). Vähäisen liiketoiminnan alarajaa ei sovelleta ulkomaiseen yritykseen, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa. 

On hyvä huomata, että jos vähäisen toiminnan raja ylittyy kesken tilikautta, yritys tulee verovelvolliseksi taannehtivasti koko tilikauden myynneistä. 

Pienet alv-rekisterissä olevat yritykset voivat saada alarajahuojennusta ja tavallista pidemmän arvonlisäveron verokauden.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen yritysten tulee huolehtia asianmukaisista laskumerkinnöistä. Arvonlisäverotuksen laskutusvaatimuksista on kerrottu tarkemmin Verohallinnon ohjeessa

» Laskutusvaatimukset arvonlisäverotuksessa

 

Päivitetty 25.1.2021