Etusivu > Yrittäjän ABC > Perustietoa Yrittajyydesta > Rekisterointi Ilmoitukset

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Ennakkoperintärekisteri

Elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa harjoittava rekisteröidään ennakkoperintärekisteriin. Ilmoittautuminen ennakkoperintärekisteriin tapahtuu yrityksen perustamisilmoituksella. Lomakkeet löytyvät YTJ:n sivulta.

Ennakkoperintälain mukaan toiselle tehdystä työstä, tehtävästä tai palvelusta maksettavasta suorituksesta on toimitettava ennakonpidätys, ellei suorituksen saajaa ole merkitty ennakkoperintärekisteriin. Toimeksiantajan, joka maksaa työpalveluiden ostosta tai käyttökorvausta yrittäjälle, voi tarkistaa YTJ –tietopalvelusta, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin. Jos yritys on rekisteröity, voidaan palkkiot maksaa ilman ennakonpidätystä ja sosiaaliturvamaksua. Rekisteriaseman tarkastusvelvollisuus ei koske tavarakauppaa, vuokrausta tms. Näitä koskevat laskut voidaan edelleen maksaa ilman rekisteriaseman tarkastusvelvollisuutta.

Jos yritys laiminlyö olennaisesti ilmoitus- ja kirjanpitovelvollisuutensa tai veronmaksun, voidaan yritys poistaa ennakonpidätysrekisteristä. Rekisteristä poistetulle yritykselle maksetuista palkkioista on suoritettava ennakonpidätys. Yritys voidaan merkitä uudestaan rekisteriin sen jälkeen, kun laiminlyönnit on oikaistu.

Lisätietoja ennakkoperintärekisteristä Verohallinnon sivuilla

Tarkistettu 1.7.2014