Etusivu > Yrittäjän ABC > Perustietoa Yrittajyydesta > Rekisterointi Ilmoitukset

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kaupparekisterin perusilmoitus

Uusien yritysten on pääsääntöisesti ilmoittauduttava kaupparekisteriin.

Seuraavat yritykset ovat aina velvollisia tekemään kaupparekisteriin perusilmoituksen:

 • yksityinen elinkeinonharjoittaja,
  • joka harjoittaa luvanvaraista elinkeinoa (elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:ssä mainitaan nämä elinkeinot) tai
  • jolla on elinkeinotoimintaa varten pysyvä toimipaikka eli omasta asunnosta erillinen liiketila tai
  • jonka palveluksessa on muu henkilö kuin aviopuoliso tai yrittäjän alaikäinen tai muuten holhouksenalainen lapsi tai lapsenlapsi.
  • Maatilatalouden tai kalastuksen harjoittaja ei kuitenkaan ole ilmoitusvelvollinen.
 • avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
 • osakeyhtiö
 • osuuskunta
 • keskinäinen vakuutusyhtiö
 • säästöpankki
 • hypoteekkiyhdistys
 • vakuutusyhdistys
 • valtion liikelaitos
 • asumisoikeusyhdistys
 • aatteellinen yhdistys ja säätiö, jolla on elinkeinotoiminnan harjoittamista varten pysyvä toimipaikka tai palveluksessa vähintään yksi työntekijä
 • ulkomainen elinkeinonharjoittaja, joka perustaa Suomeen sivuliikkeen
 • eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä ja muualla rekisteröity etuyhtymä, joka perustaa Suomeen toimipaikan
 • eurooppayhtiö ja eurooppaosuuskunta

Perusilmoituksen saa tehdä sellainenkin yritys, joka ei ole siihen velvollinen. Esimerkiksi luoton vakuutena käytettävä yrityskiinnitys voidaan vahvistaa vain rekisteröidyn yrityksen omaisuuteen.

Rekisteröinti on tehokkain tapa suojata yrityksen toiminimi.

Perusilmoitus tehdään ennen toiminnan aloittamista.

Perusilmoituksen tekeminen

Rekisteri-ilmoitukset on tehtävä viranomaisen vahvistamilla perustamisilmoituslomakkeilla. Samoilla lomakkeilla yrityksen voi ilmoittaa myös verohallinnon ylläpitämään arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja/tai vakuutusmaksuverovelvolliseksi.

>> Lisätietoa arvonlisäverovelvollisuudesta

Perustamisilmoituslomakkeita saa:


Yritys- ja yhteisötunnus

Perustettava yritys saa yritys- ja yhteisötunnuksen (Y-tunnus) heti, kun perusilmoitus kirjataan yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Y-tunnuksen antaa PRH, verovirasto, ELY-keskus tai maistraatti.

Tunnuksen näkee YTJ-tietopalvelusta (hakusanaksi ilmoitettu toiminimi) tai sitä voi kysyä kaupparekisterin neuvonnasta sähköpostitse tai puhelimitse 029-509 5900 noin kahden työpäivän kuluttua ilmoituksen jättämisestä tai postittamisesta.

Y-tunnus korvaa aiemmin käytössä olleet kaupparekisterinumeron ja ly-tunnuksen.

Rekisteriote

Rekisteröintipäivänä yrityksen tai yhteyshenkilön osoitteeseen lähetetään päivitetty rekisteriote, joka sisältää kaikki yrityksen voimassaolevat tiedot. Mikäli muutos on koskenut yhtiöjärjestystä, sääntöjä, yhtiösopimusta, myös nämä toimitetaan päivitettyinä otteen mukana.


Lisätietoja:
www.prh.fi/fi/kaupparekisteri.html
www.ytj.fi

 

Päivitetty 1.7.2014